Různé debaty a polemiky

 

 

Debata mezi Pavlem Kábrtem a prof. Janem Zrzavým, která vyšla v Literárních novinách i na netu:

 http://www.literarky.cz/index.php?p=clanek&id=703, diskuze k tomu je: http://forum.lide.cz/forum.fcgi?akce=forum_data&forum_ID=7674&auth=4zFDpHM21Tdz (nalistovat: 27.09.05)

CIVILIZACE - SPOR

 

PAVEL KÁBRT, JAN ZRZAVÝ

 

Je kreacionismus vědeckou alternativou evolucionismu?

 

Letos v říjnu proběhne v Praze konference vědců z oboru, který v českých zemích neexistuje. Konference nese název Kreacionismus a teorie inteligentního plánu. O kreacionismu často hovoří George W. Bush jako o alternativě k Darwinově teorii O původu druhů. Jedním z mála kreacionistů v Česku je Pavel Kábrt. V našem sporu je jeho oponentem prof. Jan Zrzavý, evoluční biolog. Více o chystané konferenci na www.darwinanddesign.org.

 

Vážený pane Zrzavý,

kreacionismus, ke kterému se občas řadí i ID (Intelligent Design), je dnes ve světě zastáván tisíci vědci. Existuje i jejich seznam, včetně příkladů šikany od evoluční komunity. Na říjnové konferenci uslyšíme jejich přírodovědecké námitky proti teorii evoluce.

 

Na otázku, zda a proč je kreacionismus a ID vědeckou alternativou evoluční teorie, lze odpovědět velmi snadno: není jen alternativou k evoluční hypotéze, je realističtějším a rigoróznějším přístupem ke světu, hlavně při popisu přírodních procesů a všech faktorů nutných ke vzniku složitě uspořádaných hmotných soustav, např. buňky a mnohobuněčných organismů. Kreacionismus totiž neignoruje velmi důležitou vědeckou veličinu, a tou je informace. Evoluční vysvětlování dávného prvního vzniku složité uspořádanosti neživých prvků (např. proteinů, organel, buněk atd.) nedovoluje tomuto procesu časově předřadit informaci čili program, ve které by vznik této soustavy složitě intereagujících prvků byl předem nakódován – tedy jak je tomu dnes např. v DNA. To je pro evolucionisty už od dob Darwina přísně zakázáno. Kreační teorie reflektuje všechny faktory při vznikání živých bytostí dnes, proto je blíž realitě!

 

Ignorování informace a inteligence jako nezbytných příčin našeho světa vede logicky do neustálého chaosu, ve které se evoluční teorie zmítá už sto padesát let. Vždyť program či design je nezbytným předpokladem vzniku nejen lidských výrobků, ale i každého organismu a orgánu, nezřídka se podobajícímu lidským produktům. Otevřete si některou encyklopedii třeba u hesla „srdce“ a možná už v první druhé větě se dočtete, že srdce pracuje jako čerpadlo. A pak si zajděte do obchodu pro čerpadlo, jehož vzniku nepředcházel ID. Pro kreacionistu je tato analogie nejen pravdivá, ale má i značnou vysvětlovací sílu. Pro evolucionistu však vědec, který přistupuje ke světu tak, že umělé i přirozené srdce vzniklo na základě inteligentního plánu, patří buď s vírou do kostela nebo s pomatením smyslů do blázince.

 

Kam potom ale patří mluvčí anglické evoluční komunity profesor Richard Dawkins, který nedávno přiznal: „Věřím, ale nemohu dokázat, že veškerý život, všechna inteligence, všechna kreativita a veškerý ‚design‘ kdekoliv ve vesmíru je přímý či nepřímý produkt darwinovského přírodního výběru.“ Odpovídá zde na otázku, kterou dostalo celkem sto sedmnáct vědců a různých myslitelů: „Čemu věříte, že je to pravda, přestože to nemůžete prokázat?“ (The Daily Telegraph, článek Science´s Scourge of Believers Declares His Faith in Darwin). A zde je jádro problému: o minulosti se dá jen spekulovat, na minulost se dá jen věřit. Věřit více či méně v souladu s realitou.

 

Dnes křídlo ptáka nevzniká tak, že by tvorové bez křídel skákali se stromů, ani rybám lezoucím na souš nevznikají tak nohy. Tam evoluční komunita nahrazuje stvořitele kouzelným proutkem milionů let. Uhlí nevzniká postupným prouhelňováním dřeva v lese ani nenajdeme uhelnou pánev, kde by tento proces byl zakonzervován. V laboratořích, kde se dnes snaží prokázat, jak se mrtvá hmota sama kdysi oživila, všechny výsledky ukazují na nutnost ID: výsledkem simulací samovolných procesů v redukční atmosféře je jen lepkavý, dehtu podobný povlak na vnitřní straně laboratorních skel, ne živá buňka! Kreacionisté nevysvětlují všechny tyto složité věci kouzelným proutkem stvoření, ale ukazují, kde „příroda sama umí“, kde kauzalita je dostatečným vysvětlením pro vznik nových struktur a kde by šlo bez inteligence jen o nesmyslnou, realitě odporující pohádku. Možná líbivou, ale pohádku.

 

PAVEL KÁBRT

 

 Sčítat vědce nemá smysl

 

Vážený pane Kábrte,

spor darwinismus versus kreacionismus (můžeme tomu říkat takhle, protože nedarwinovští evolucionisté se v dnešní vědě dají na prstech spočítat, a ID je takový kreacionismus s lidskou tváří, určený pro zákazníky, kteří na svět starý několik tisíc let a předpotopního lva spořádaně požírajícího salát těžko uvěří) lze nahlížet z několika úhlů.

 

Za prvé: každému o něco jde, a i když všichni tvrdí, že jim jde o nezaujaté poznání pravdy, právě tato motivace zní velmi nevěrohodně. Za rozvojem kreacionismu v Americe (jinde to s ním není tak žhavé) stojí myšlenkové kruhy reprezentující fakt, že evoluce se někdy opravdu skoro zastaví, totiž evangelikální křesťané s názory evropských sektářů 17. století. Počítat mezi nimi jedince s doktorským titulem nemá žádný smysl. Jistě tam jsou, ale značná část doktorů obecně ničemu nerozumí a v přírodních vědách zvláště, specializace je tu velmi úzká a to, že je někdo kupříkladu biochemik, vůbec neznamená, že je autoritou kdekoli za hranicemi své specializace. Takže sčítání kreacionistických vědců nechme, stejně bych to vyhrál, nás je víc.

 

Druhá otázka zní, zda je víra v evoluci také jenom víra. Ano, je. Cokoli na světě mohlo vzniknout selekcí dle Darwina, stejně jako cokoli na světě mohl stvořit inteligentní designér. Evoluce je jeden z příběhů, které jsme si vymysleli, abychom vysvětlili to, co pozorujeme. Věda je postavena na spoustě nevyslovených předpokladů, které by se zatraceně těžko dokazovaly (všeliké víry v čas, prostor, hmotu apod.), což jí ovšem nebrání být velmi úspěšnou v popisování a vysvětlování světa. S evolucí je to zrovna tak.

 

Ta pravá otázka tedy zní, k čemu by nám mohl být kreacionismus dobrý, kdybychom jej přijali? Tady je nutno zdůraznit, že všechno, co kreacionisté říkají, je buď založeno na nepochopení darwinismu (žádný darwinista nikdy netvrdil, že složité věci vznikají „náhodou“, protože vznikají „nenáhodným“ přirozeným výběrem) a přírodních věd vůbec („informace“ není zpráva ani návod), na podezřelé neochotě rozlišit popularizační metafory od technických analýz (které kreacionisté nečtou, poněvadž by tomu nerozuměli), na naivním slovíčkaření (viz „srdce jako čerpadlo“, „kupte si v obchodě samovolně vzniklé čerpadlo“) a především na vyhledávání jevů, které evoluční biologie nedokáže vysvětlit.

 

Bez problémů přiznávám, že takových míst je mnoho. No a co? Naše ignorance není důkazem vůbec ničeho. Navíc spousta údajných problémů, s nimiž kreacionisté přicházejí, buď skutečnými problémy nikdy nebyly, neboť nové biologické druhy vznikají před očima, fosilní záznam je plný „přechodných článků“ atd., anebo jimi právě v této době přestávají být: rozvoj genomiky, molekulární fylogenetiky a evoluční embryologie každým dnem zaplňuje další a další mezery, až se jeden skoro bojí. Až je člověku těch nešťastníků líto: zase si zakládají na příští porážky, až věda, potvora, vysvětlí něco nevysvětlitelného, jako už tolikrát. Neznám jediný případ, kdy by měla evoluční biologie s něčím problémy, ale ID to vyřešil. ID dokáže jenom mlhavě naznačovat, že všecko mohlo být i jinak. No a co?

 

Darwinista věří, že se věci vyvinuly samy od sebe, tedy věří, že se mu pod rukama neplete žádná tajemná síla, definovaná tím, že si může dělat, co se jí zamane. Kreacionista je povinen v podobné síly věřit, a právě proto nám nemůže nikdy nic opravdu vysvětlit. Prostě se to stalo, protože vyšší síly tomu tak chtěly. Když jim to stačí, když je to baví.

 

Věda je jako detektivka. Chceme vědět, jak to bylo. Když se v závěru detektivky dozvíme, že pachatelem není domovník, nýbrž satan, cítíme se oprávněně podvedeni, protože takového pachatele jsme prostě detektivními (vědeckými) metodami odhalit nemohli. Může to být pěkné počtení, ale detektivka to už není, satanský horor je jiný žánr. Právě tak kreacionismus není věda, a to ani ve své soft verzi. Nebýt vědou není jistě žádný hřích; kostely, parlamenty, operní scény i nevěstince fungují a jsou v mnohém užitečné, i když se tam nedělá věda, ale je dobré to o nich vědět.

 

JAN ZRZAVÝ

 

 Darwin měl zůstat u pušky

 

Vážený pane Zrzavý,

umí někdo reagovat na větu „No a co?“ Jeden člověk často říkal: „Mně to nevadí.“ Dáš si kafe? Mně to nevadí. Chceš cukr? Mně to nevadí. Byl ale miloučkej a pěkně maloval kvartýry. Evoluční pohled na minulost mi vadí. Hebrejské slovo pro hřích (chattá) značí „sejít s pravé cesty, šlápnout vedle, minout cíl, třeba při střelbě“. (Biblický slovník, Adolf Novotný, 1992).

 

Darwin miloval pušku víc než vědu. Škoda že u ní nezůstal, udělal by střílením míň škody než třeba bláboly o tom, že buňka je jednoduchý chomáček chemikálií a snadno vznikne v teplé kaluži. Tohle vtloukají evolucionisté do hlav studentům dodnes – přece nebudeme věřit ve stvořitele, že? K čemu by to bylo dobré? Nebo že když si chlap uřízne malíček, jeho děti je budou mít kratší. Představa o světě bez Boha tak nabrala ten pravý spád a dostala, jak nás výše informujete, ty pravé vědecké základy. Pyramidy evolučně vysvětlovat nebudeme, ale velblouda vedle nich – hurá do toho?

 

„Chci se zde přiznat i k tomu, že jako malý chlapec jsem velmi tíhl k tomu vynalézat nepravdivé historky, a sice vždy za tím účelem, abych vzbudil pozornost.“- píše o sobě upřímně Darwin ve vlastních výrocích a obrazových dokumentech. A tak na nadhozenou otázku, k čemu by nám mohl být kreacionismus dobrý, odpovídám:

 

1. Třeba k tomu, abychom starou mylnou hypotézu nemuseli pořád dokola trapně obhajovat.

2. Aby se nemuselo vyvracet to, co nikdo netvrdil, totiž že složité věci vznikají v evoluci náhodou – kdopak to tvrdil, kromě evolucionistů samých, ještě před nedávnem? Například Jacques Monod?

3. Abychom nemuseli tajně z učebnic likvidovat závěry profesor Pasteura a nahrazovat je dávno vyvrácenou představou o samoplození a podvádět tak studenty i veřejnost.

4. Abychom mohli pravdivě pojmenovat Darwinovy omyly a nesmysly, na kterých celou tu frašku postavil.

5. Abychom mohli říct studentům, že z Darwinova rasismu vyšly Hitlerovy a Stalinovy koncentráky a že každý špatný pohled na svět není „No a co?“ ale plodí utrpení

6. No a ještě třeba abychom nemuseli věřit tomu nesmyslu, že nedávno nalezené měkké krevní cévy (po natažení se smrští zpět) uvnitř zkamenělé stehenní kosti Tyrannosaura rex ve formaci Hell Creek ve východní Montaně musí, prostě musí být staré sedmdesát milionů let a basta, protože to naše zamilovaná evoluční teorie vyžaduje. Je dobré rozumět onomu exaktnímu evolučnímu myšlení.

 

PAVEL KÁBRT

 

 Mezery zaplnil Bůh

 

Vážený pane Kábrte,

postupně se, jak vidno, dostáváme na novou úroveň sporu. Ignorance jsou obecně vzato dvě. Za prvé je to „ignorance obecná“ – něco prostě nevíme a moje otázka „No a co?“ se týkala právě jí. Kreacionismus je podbíhání laťky: aniž by čekal, jestli se s nějakou otevřenou otázkou náhodou nedá hnout, servíruje hotovou odpověď. Bohužel pořád stejnou, proto je tak neinspirativní; navíc tím, že nabízí řešení bez práce, svádí dítky k zahálce. „Inteligentní designér“ je odsuzován do politováníhodné role instantního vysvětlovadla toho, čemu zrovna nerozumíme. Vědě tím hrozí petrifikace nevědomosti (mezeru, kterou jsme ucpali Bohem, už nemá smysl zkoumat), náboženství další zklamání, zjistíme-li jednou, že ani k ucpání této škvíry Boha vlastně nebylo třeba. Teologové tomu říkají „Bůh mezer“, a mohu-li soudit, velmi to nemají rádi.

 

Pak je ještě „ignorance zvláštní“, když jedinec něco neví a ostatní ano. Myslím, můj vážený kolego, že pěkně ukazujete právě tuto variantu. Buňka není jednoduchý chomáček chemikálií a nevzniká snadno v teplé vodě; když si uříznete prst, vaši potomci to nezdědí; je otázka, zda mutace vznikají či nevznikají „náhodně“, ale přirozený výběr z definice náhodný není atd. Tento druh ignorance samozřejmě kreacionistům velmi usnadňuje polemiky.

 

Rád vidím, že vracíte, pane kolego Kábrte, spor tam, kam patří, totiž do oblasti ideologicko-politické a osobně-psychologické. Argumentace koncentráky je vždycky působivá, ale původnímu jádru sporu, je-li kreacionismus vědeckou alternativou, se tu trochu vzdalujeme. Nechce se mi věřit, že by vědeckost kreacionismu nějak přímo vyplývala z faktu, že Hitler a Stalin byli tuze zlí lidé. To, že vám evoluční pohled na minulost vadí, pak svádí k opakování otázky: No a co? Mně to vadí, pane.

 

Takže ještě jednou: věda spoustu věcí neví, ale kreacionismus nám v poznávání světa nemůže pomoci proto, že on to všechno ví už dávno, takže se ani nemusí pokoušet, aby něčemu rozuměl. Však také ničemu nerozumí.

 

JAN ZRZAVÝ

 

 Mezery zaplníme evolucí

 

Vážený pane profesore,

čtete, co píšu? Pro boha milostivého, já nikde neuvedl, že evoluce pracuje náhodně, s tím jste si začal vy. A učila to vaše evoluční komunita ještě ve druhé polovině dvacátého století – pane Zrzavý, čtete prosím, co zde píšu, nebo to ignorujete? Někde ve Vesmíru, nemýlím-li se, jste na kritiku kolegů napsal, že po sobě už nic nečtete. Nemohl byste pro jednou udělat výjimku? Že buňka je jednoduchá a somatické změny dědičné věřil váš vousatý praotec Darwin, proč jste to připsal mně a kreacionistům? Mohu prosit o vysvětlení?

 

Bůh mezer, ohraná písnička. Tedy zaplníme mezery za každou cenu evolucí. Takže znovu: inteligentní činitel zasahující do hmotných soustav v minulosti není vědecky popřen – to jste sám připustil. Proč tedy, pro boha živého, za každou cenu chcete všechno vyplnit evolucí? I tam, kde třeba předcházel ID? Můžete mi říct jediný oprávněný důvod, proč v jednadvacátém století, po tisících pokusech ukazujících už od Pasteura, že život pochází jen ze živého, stále ještě vnucujete studentům a nám všem, že to pravda není? Že se neživý vesmír kdysi sám oživil a basta! A my to prostě vysvětlíme blesky a třesky a padáním meteoritů a Boha nám do toho tahat nebudete. Věda, nebo svévole? Rozumíte otázce, pane profesore? Odkud máte to oprávnění jít proti všem výzkumům experimentální vědy a nerespektovat výsledky tisíců laboratorních pokusů, výpočtů i staleté lidské zkušenosti jen proto, že jste si zamiloval/i nějakou představu? Umíte na toto odpovědět? Proč vrahem musí být domovník, přestože má dokonalé alibi stejně jako všichni ostatní kolem?

 

A aby se vám tuto neoprávněnou demagogii dařilo udržet v rozporu s realitou, musíte se pak dopouštět bonmotů typu: žádná kambrijská exploze neexistuje, mezičlánků je víc jak dost, naše nové obory přinášejí nové a nové doklady pro evoluci a zaplňují mezery, „až se jeden skoro bojí“. Pane, naivně srovnávat čerpadlo se srdcem člověka, to dělají encyklopedie, ne Kábrt. Ale srovnávat kosti opičáků a sekvence nukleotidů s lidskými – to naivní není. Věřit, že se se rybí ploutve přeměnily v končetiny jen proto, že je tam částečná podobnost, to je ovšem ryzí, nefalšovaná věda, ne evoluční fundamentalismus!

 

Snad se ve vaší odpovědi nedozvím, že rád střílím z pušky a jako chlapec jsem si utahoval z lidí. Ani bych se tomu nedivil. Přesto v naprosto přátelském duchu zdraví

 

PAVEL KÁBRT

 

 Bůh kreacionisty nepotřebuje

 

Vážený pane Kábrte,

ale to víte, že čtu, co píšete. Cítím v tom trochu příliš vášnivosti, na to pozor, tyhle teoretické otázky za mrtvici nestojí.

 

Nechal bych vás psát bez marných pokusů o korekci, kdybyste své představy o evoluci nevkládal do úst nám. Že evoluční novinky vznikají „náhodně“ netvrdili darwinisté vůbec nikdy, evoluce je nenaplánovaná, což je něco jiného. Pasteur jenom dokázal, že bakterie přes noc v uzavřené láhvi nevzniknou, což nemá se vznikem života nic společného. Nebožtík Darwin opravdu věřil v dědičnost somatických změn, protože tehdy se o tom nic nevědělo, což už jsme jaksi překonali. Žádné tisíce „pokusů a výpočtů“, které by vyvracely evoluci, neexistují. Kambrijská exploze nemá žádnou souvislost s ID, navíc se zřejmě nic takového nikdy neodehrálo. Ale to jsou detaily, to napraví dobrá kniha. Encyklopedie ovšem nestačí, ani když jsou s obrázky. Jádro sporu je v tom, že „inteligentní činitelé zasahující do hmotných soustav“ jsou zcela mimo dosah rigorózní vědecké metodologie, kdežto na evoluční procesy (mutagenezi, selekci apod.) ji lze bez problémů aplikovat.

 

Jinak ať si každý věří, v co chce, v evoluci, v Boha, v obojí zároveň. Evoluční myšlení totiž není v žádném rozporu s vírou, neboť „pravověrná teologie neobsahuje žádnou kosmologii,“ jak napsal slavný teolog Barth. Z toho, že člověk je obdarován intimním vztahem k Bohu, neplyne, že se svět nemůže samovolně vyvíjet. Bůh by se „vědecky dokázat“ nenechal, a tak nemá ani smysl „vyvracet“ evoluci, a tím pro Něho vytvářet „vědecký“ prostor. On ho nepotřebuje.

 

JAN ZRZAVÝ

 

Za pomoc při přípravě tématu děkujeme Danielu Prokopovi.

 

Text vyšel v Literárních novinách 2005-38 na straně 14.

 

 

Písemná diskuse mezi Pavlem Kábrtem a Petrem, který byl přítomen jako posluchač na přednášce a veřejné besedě Pavla Kábrta s biologem prof. Jaroslavem Flegrem, autorem knihy „Evoluční biologie“, na pražském gymnáziu Jana Keplera, 28. února 2006. Následující písemná diskuse proběhla několik dní po zmíněné debatě.

 

1. 3. 2006 přišel následující e-mail od Petra:

Vážený pane Kábrte,

předně bych Vás chtěl poprosit o zaslání textu Vaší knihy (nejsem si jist názvem, mám na mysli tu vysvětlující určitý počet omylů), pokud je to možné, ovšem měl jsem pocit, že jste takovémuto šíření přístupný.

 

Chtěl bych také vědět, zda byste byl ochotný mi odpovědět na otázku obecnějšího rázu týkající se spíše rámce pojetí Vašich myšlenek. Zůčastnil jsem se jako posluchač diskuze Vás s doc. Flégrem na půdě Gymnázia Jana Keplera toto úterý. Vznesl jsem zde na Vás dotaz, spíše připomínku. Nejsem si vědom přesně příčiny, spíše jsem nebyl důsledný já, ale Vaše reakce vznesenou myšlenku nereflektovala. Rád bych toto napravil a dozvěděl se na tuto věc Váš názor.

 

Děkuji mockrát za odpověď a případně za zaslaný text.

 

S pozdravem Petr

 

 

1. 3. 2006 odpovídá Pavel Kábrt:

 

Milý Petře,

děkuji Vám za zájem o moje názory, doufám, že Vám pomohou pochopit pravdu o Bohu. Svoji knihu Vám přikládám zde v příloze zazipovanou, můžete ji jakkoli používat, bez omezení. Jsem si vědom, a myslel jsem na to i po besedě, že jsem nezodpověděl všechny dotazy. Nevím, zda jste ten, co seděl z Vašeho pohledu spíše vlevo nahoře, jak jste položil celou řadu otázek, nebo někdo jiný. Potřeboval bych Vaši otázku zopakovat, budu-li umět, rád Vám odpovím.

 

Také bych docela uvítal s povděkem, kdybyste mi řekl své celkové, zcela upřímné dojmy z toho odpoledne. Já jsem z toho byl rozpačitý, nebo jak to mám říct. Snad mi řeknete něco víc konkrétně, třeba i natvrdo na moji osobu. Nebo: přesvědčil Vás doc. Flegr? Nebo já? Třeba alespoň o něčem? Jen pokud se chcete k tomu vyjádřit, bez nucení, hlavně upřímně. Děkuji za odpověď. S pozdravem

Pavel Kábrt

 

4. 3. 2006 odpovídá Pavel Kábrt přímo do textu Petra, který svoji odpověď poslal 2. 3. 2006 (viz níže), nejdříve je však úvod Pavla Kábrta Petrovi:

 

Milý Petře,

děkuji za vysvětlení Vašich postojů. Píšu Vám zde nejprve svoje postoje a níže odpovídám přímo do Vašeho textu, abych něco nezapomněl. Omlouvám se za délku, ale chtěl jsem co nejlépe vystihnout spor kreacionismu a evolučního myšlení.

 

Žasnu nad tím, jak i tak jednoduché myšlenkové postupy, které jsem při své přednášce demonstroval a stále do omrzení opakoval, nejste schopen sledovat ani Vy ani mnoho dalších lidí – následkem evoluční předpojatosti. Proto mnozí křesťanští vědci hodnotí tyto spory ne jako věda proti vědě, nebo náboženství proti vědě, ale jako Bůh proti démonům.

 

1. V našem současném světě vznikají věci jak kauzálně (příčina-účinek atd.), tak i nekauzálně, vlivem úmyslu, předchozího plánu/projektu, vlivem vložené informace/programu. Jste schopen už s touto první větou souhlasit? Je snad nekauzální příčina „nepřirozená, metafyzická, náboženská“? Asi těžko řekneme, že složitá chemická sloučenina, kterou chemik syntetizuje v laboratoři třeba několik dní za dodržení přísného postupu (třeba vznik nějaké umělé hmoty), vznikla jen na základě chemických reakcí, přilnavosti molekul, vazebné energie atomů atd. – že vlastně ten chemik tam ani být moc nemusel. Ani neřekneme, že ta chemická sloučenina vznikla „nepřirozenými syntézami“ vstupních reaktantů – i když je to z velké části pravda vzhledem k tomu, co příroda, tedy kauzalita, spontaneita a poznané zákonitosti hmoty umí v protikladu toho, co by vzniklo, kdyby tam ten chemik nebyl! Podobně neřekneme,  že dům, který staví zedník, vzniká „nepřirozenými, nevědeckými“ procesy, protože staví cihlu na cihlu zatímco „příroda“ toto nedělá. Nemůžete přece tvrdit, jestli chcete zůstat pravdivý vůči sobě i druhým, že dům vzniká následkem gravitačních sil, nebo adhese, nebo procesů chemie při tvrdnutí malty a cementu, nebo následkem zákonitostí statiky uplatněných při tvorbě projektu toho domu. Gravitaci, adhesi, procesy chemie či zákony statiky využívá chemik i zedník, uplatní je při realizaci projektu, ale tyto zákonitosti samy od sebe zcela jistě nevedou k vlastnímu vzniku oné složité chemikálie či domu – souhlasíte Petře? Z toho ale logicky plyne, že je metodicky nepřípustné tyto soustavy (složitých chemických sloučenin či fyzikálních systémů) odvozovat zpětně za každou cenu jen ze zákonitostí chemie a fyziky třeba jen proto, že pochází z minulosti! Rozumíte tomu, co tu říkám?

 

Jakýkoliv lidský výrobek (chemický, fyzikální, ale i z oboru lékařské vědy či biotechnologií atd.) odpovídá definici „nepřirozeného, nesamovolného vzniku“ – nevznikl evolučně, sebevývojem bez zásahu konstruktéra, bez designu, jen na základě námi lidmi vypozorovaných zákonitostí (opakujících se dějů ve hmotě). Vznikl totiž kreačně, stvořitelsky. Vznikl „násilným uplatněním vůle na základě těchto vypozorovaných zákonitostí“. Dokonce i segregace plemen, třeba to, že máme dnes více jak 400 psích plemen, není „přirozené dílo přírody“, ale je to tu jen uplatněním vůle myslících bytostí. Souhlasíte? Existenci domu nemůžete proto odvodit z gravitace působící na cihly či ze zákonitého procesu tvrdnutí cementu a jiných kauzálních procesů – jak byste si asi moc přál, jako přesvědčený evolucionista, ale ani existenci pudla či čivavy neodvodíte ze zákonitostí přírody – vyselektoval je „proti tendenci přírody“ člověk z původních, divokých typů, možná vlka či něčeho podobného z psovité čeledi, bezesporu tak, že uplatnil možnosti variability genomů a selekci. Příroda také umí selekci, ale ne do této míry (vzniku 400 psích plemen). Kdyby člověk čekal, že to udělá příroda, tak by se nedočkal nikdy – ano, nikdy. Stejně jako dům se zcela samovolně rozpadá a směřuje zpět k původní hromadě neuspořádaného materiálu, tak kdybychom pustili do volné přírody současná vyselektovaná psí plemena, zůstane nám jich za čas z těch čtyř či pěti set možná jen pět deset divokých forem na celém světě. Už nyní, jestli jste schopen domýšlet, co jsem Vám výše vysvětlil, můžete dojít k jednoduchému závěru: ne vše, co dnes existuje, lze vysvětlit a odvodit přírodovědeckými kauzálními metodami. Protože jsou soustavy, které kauzálně nevznikly. Jak prosté!

 

2. Není žádný důvod, proč by to samé neplatilo i v minulosti.

 

Proti čemu tak vehementně vystupují kreacionisté, je jednoduchá myšlenka: když dnes, za současného stavu znalostí a zkušeností víme, že složitě uspořádané věci (soustavy) nevznikají kauzálně (díky zákonitostem chemických soustav), jaké právo má nějaká skupina lidí, kterou před 150 lety založil amatér Darwin tvrdit, že ale v minulosti tomu tak nebylo jako dnes, a všechno tehdy vznikalo pouze kauzálně, tedy jen díky gravitaci, adhezi, zákonitostem chemie a fyziky?  Kreacionisté říkají: kauzalitu ve vysvětlování původu jevů a soustav můžeme uplatňovat jen v některých případech, kde se tato vědecká metoda hodí (tam, kde kauzalita působí a skutečně vytváří jakousi nepatrnou uspořádanost) – jako např. při vzniku krystalů, spontánních chemických reakcí ve volné přírodě, horotvorných procesů atd.), ale je zcela neoprávněné používat toto kauzální vysvětlování úplně na všechno, třeba na vznik pyramid, nebo živých bytostí, které vznikají jen díky vloženému složitému programu, tedy diktátu vložené informace. Všiml jste si, jak doc. Flegr tvrdil, že pyramidy budeme vysvětlovat bez Egypťanů stále a stále, dokud nefalzifikujeme všechny „přirozené“ (tedy kauzální) hypotézy, a tak budeme tvrdit skoro do nekonečna (naznačil), že pyramidy vznikly bez stavitelů, protože prostě těch hypotéz je možno vyrobit nekonečně (což evolucionisti od Darwina dělají právě u živých bytostí) a naše věda jiné, než kauzální procesy prokázat neumí? Tedy budeme zarputile vysvětlovat všechny objekty z minulosti kauzálně, vyrábět hypotézy a zase je falzifikovat a vyrábět nové a nové, abychom svůj špatný předpoklad, že soustava vznikla kauzálně, dokázali. Toto je přesně evoluční teorie od Darwinových dob. Docent Flegr jasně ukázal nesmyslnost tohoto způsobu prokazování původu všech složitě uspořádaných soustav prvků z minulosti. Všichni jste to poslouchali, jak to říká, a nikdo se nad tím nepodivil. Mnozí se posmívali tomu, co říkám já, ale k té pitomosti, kterou řekl on, se nikdo ani neusmál. Nebo snad i Vy věříte, že pyramidy vznikly horotvornými procesy? A proč tomu nevěříte, když žádná vědecká metoda jejich vznik prokázat neumí a jste stejně zde, jako u mnoha jiných věcí, odkázán jen na svoji zkušenost, cit či srovnávání s jinými, podobnými soustavami vznikajícími dnes činností lidí, případně na literární prameny? Umíte mi na tuto otázku odpovědět, prosím? Tedy proč věříte, že pyramidy nevznikly evolučně, bez stavitelů, horotvornými procesy (mohu Vám ukázat obrázek krásných, hranatých kvádrů nakupených pyramidově na sobě v Irsku, dílo přírody), aniž byste se odvolával na vysvětlení typu literárních zápisů nebo srovnáváním toho, co staví lidé dnes a  jiná nepřírodovědecká vysvětlení? Pokud na tuto otázku odpovědět neumíte, tak ani neumíte odpovědět na otázku, proč vysvětlujete kauzálně (evolučně) velblouda, který stojí vedle pyramidy a je přitom ze stejných prvků, jen o hodně složitěji uspořádán.

 

Souhrn: chyby evolučního myšlení jsou tyto: 1. ničím neoprávněný předpoklad, že v minulosti neexistovala žádná forma života a inteligence, která by úmyslně uspořádala složité soustavy neživých prvků v živé organizmy. 2. protože neumíme dokazovat svoje předpoklady jinak, než postupným a neustálým nahrazováním jedné (špatné) hypotézy druhou (falzifikováním), postupujme stejně tak i u všech složitých soustav zanechaných nám minulostí, včetně našich vlastních těl a živé/neživé přírody. 3. Tato metoda je jediná, jak se dobrat pravdy o původu všeho a proto ji musíme použít na všechno z minulosti.

 

Chybné je tedy to, že se na „kopyto“ jedné vědecké metody narazí celá světová realita.

 

Zde je ona odpověď Petra (černě) ze 2. 3. 2006, žlutě Pavel Kábrt označil ta místa v Petrově textu, na která reaguje červeným písmem přímo v textu  4. 3. 2006:

 

Pěkný den přeju!

Děkuju mnohokrát za text.

 

Na besedě jsem seděl v řadě pod studentem, který vznášel těch několik

očíslovaných otázek, a ptal se jako poslední. Na té besedě mne zaujalo to,

že studenti se pustili celkem divoce do diskuze (já jsem z tohoto gymnázia

před 4mi lety vyšel, nějak jsou dnes děcka nějaká odvážnější), a měl jsem

pocit, že jste reagoval stále stejnými až příliš obecnými myšlenkami,

navíc stále stejně formulovanými. Nechci ale soudit, spíše mi tyto

utkvěly v paměti. 

Předem předesílám, že se s Vašimi názory neztotožňuji a s velkou

pravděpodobností v budoucnosti ztotožňovat nebudu. Jsem studentem

Přírodovědecké Fakulty, evoluční teorii respektuju. Ovšem na druhou stranu

nechci zpochybňovat existenci Boha, do určité míry dokonce inklinuju k

víře

v entitu takovéhoto charakteru.

Chci dosáhnout pouze toho, abyste reagoval na moji myšlenku, a to tu, že

kreacionismus, nebo jakýkoli jiný směr počítající s působením Boha, není

kompetentní oponovat evoluční teorii, možno říci obecně oponovat vědě Kreacionisté studují stejné přírodovědecké fakulty jako evolucionisté, mají vlastní výzkumná střediska, jednu vlastní vysokou školu v USA, jejíž přírodovědecké hodnosti jsou uznávány jako rovnocené ostatním přírodovědeckým vysokým školám – proč tedy nemohou kreacionisté oponovat evolučnímu dějepisu vědeckými metodami? Vědě neoponují, tu dělají, jen evolučním hypotézám o minulosti. Vy však vědou nazýváte chybně evoluční dějepis. To je chaos Vašeho uvažování. Přírodovědec kreacionista používá argumenty z přírodovědy, proti přírodovědci evolucionistovi, který také používá argumenty z přírodovědy, aby si oba navzájem vyjasnili, co se dělo v minulosti, a co se tam nedělo, protože to příroda neumí. Neměl byste z toho dělat chaos, přesně řečeno opakovat stále omílané nepravdy evoluční propagandy, že na jedné straně stojí věda a na druhé náboženství. To je prostě lež. Uvědomte si, že na obou stranách stojí přírodovědci, kteří svůj  pohled na minulost (svoji verzi dějepisu) obhajují vědecky – takto je to pravda, ostatní je jen evoluční propaganda.

 

Nechci ho v žádném případě vyvracet.

 

Ale jen ho vyvracejte, ale ne frázemi, použijte fakta – musel byste je ale znát.

 

Nechci diskutovat jednotlivé argumenty a prostředky

argumentace evolucionismu a  kreacionismu, je jich mnoho, nehledě na to,

že

nejsem v dostatečně informován a kompetentní k zasvěcené diskuzi.

 

To je ale Petře Vaše chyba, ne kreacionistů. A Vy byste ze své nevědomosti neměl vycházet a dělat z ní špatné závěry. A to je největší bolest „Vaší skupiny“. Evolucionisté, to je moje letitá zkušenost, vlastně pravdu o minulosti nehledají – jde jim jen o potvrzení evoluce. Všechno ostatní je nezajímá, tedy třeba geologické, archeologické či paleontologické nálezy proti jejich teorii, výpočty proti jejich teorii, laboratorní pokusy proti jejich teorii. To vše ignorují. Pokud jste si všimnul, kromě jednoho jediného studenta na konci (rezistence bakterií) nikdo ze studentů, ale ani doc. Flegr, nevznesli jediný přírodovědecký argument proti tomu, co jsem říkal a ukazoval na obrázcích (např. ohledně datování).Jedině se vysmívali, možná jste neviděl do obličejů, jako já. Evolucionisté nehledají objektivní pravdu o minulosti, na přednášky kreačních vědců nechodí, jejich knihy nečtou a argumenty neznají, i Vy jste toho jasným příkladem, ale nyní mluvím hlavně o profesionálních evolucionistech nebo těch, co tuto teorii propagují (pan Flegr je možná výjimkou, dle závěrečných kapitol jeho knihy, kde se snaží s kreacionismem nějak vyrovnat). 22. října 2005 byla v Praze konference vědců ID (Intelligent Design), první svého druhu, evolucionisté to měli „pod nosem“, nemuseli jezdit do USA, kde tyto konference jsou běžné, ale nešli tam. Proč? Protože oni už pravdu znají, co by jim nějací vědci, popírající evoluci, mohli říct, že? To je hledání pravdy? Dle mého je to ideologická zarputilost, typická pro některá náboženství, kde se prostě nediskutuje. Ještě jsem neslyšel, že by se jedna skupina matematiků soudila u soudu s jinou skupinou, zda platí Pythagorova věta, nebo chemici s jinými chemiky, zda platí Avogadrovy zákony. Ale evolucionisté se soudí s kreacionisty, kde je pravda o minulosti (o dějepis) a co se bude učit na školách, zda evoluční minulost naší Země, nebo kreační, nebo obojí. I z toho, nejen z toho, ale i z toho je patrné, že jde o dvě ideologie, a ne jak to i Vy zde stále představujete, o náboženství proti vědě, nebo zákonitosti přírody proti neměřitelným zásahům duchovních bytostí a podobné nepravdy. Jde o boj mezi tím, co se naměřilo, našlo, ukázalo v laboratoři – a jestli toto vše svědčí o dávné evoluci hmoty a organizmů, nebo o stvoření. Jak už polopatičtěji Vám to mám vysvětlit? Proto jednou Ježíš řekl: „kdo má uši, ať slyší“.

 

Jde mi o

stručnou myšlenku na velmi obecné úrovni týkající se pojetí Vašeho

myšlenkového směru.

 

Můj příspěvek na besedě zhruba zněl: Připustím-li existenci Boha,

inteligentní a vědomé bytosti, entity, jsem si velmi dobře schopný

představit, že stvořil svět, tak jak říkáte, v celé své komplexnosti.

Sláva, v čem je tedy problém a proč to dál komplikujete?

Ovšem stejně tak jsem schopný si představit, že tento Bůh stvořil člověka

tak, aby ho jeho smysly přiměly věřit evoluční teorii, (a proč by to dělal?) stejně tak aby

uvěřil, že Zemi stvořil Bůh. Proto je na místě hledat cestu vysvětlení

naší existence, a existence Země

a její komplexity, která by se obešla bez Boha a kde bychom se mohli plně

spolehnout na naše smysly.

 

Moc nerozumím Vaší logice, proč by nás Bůh měl obelhávat, či chtít, abychom se sami obelhávali, abychom si mysleli o minulosti něco jiného (evoluci) než se skutečně stalo, nebo jak to myslíte? Fakt, nerozumím, co chcete říct, omlouvám se. Kreacionisté používají současné vědecké metody (třeba různé procesy pro datování) k dokázání Božího stvoření – tedy že inteligence bylo ke vzniku složitých neživých soustav prvků, nazývaných soustavami živými, nevyhnutelně třeba. Tedy že nestačily známé zákonitosti (třeba slučování, vazebních zákonů atd.) a miliony let. Jak už víc Vám to mám vysvětlit, najdete to i v mé knize. Ale když tyto věci neznáte, nemáte o nich ani ponětí, jak můžeme inteligentně o tom diskutovat? Kolik jste přečetl kreačních knih? Víte něco o datování z pohledu kreacionistů? Víte něco o geologii z pohledu kreacionistů, baraminologii či obecné astronomii? Sám říkáte, že ne, jak můžeme pak ale vést smysluplný rozhovor?

 

Zkusím to trochu rozvést:

 

Myslím si, že o Bohu nevíme mnoho (ve smyslu toho, že nám nebylo zjeveno

dost dokladů, které jsme schopni zachytit smysly), abychom mohli nějak

kalkulovat s mírou a šíří jeho působnosti. Zkuste, prosím, reagovat také

přímo na tuto větu. Asi nechcete uvažovat Bibli, 66 knih o přibližně tisíci stranách, jako pramen poznání o Bohu – jestli Vám dobře rozumím. Myslíte, jako že z přírody Boha nerozeznáme, jestli správně chápu, co jste myslel. Znovu a znovu opakuji, že kreacionisté neprokazují a ani v nejmenším nemají ambici ukázat, jak Bůh tvořil nebo dokonce kdo Bůh je. Jediné, že tvořit musel, přesněji, že nějaká vysoce schopná inteligence musela se v minulosti vměšovat do soustav prvků. Znovu do omrzení opakuji, že já nevím, jak byl stavěn dům, ve kterém právě sedím, nemám nejmenší tušení, jak někdo vměstná do jednoho centimetru čtverečního procesoru mého počítače několik milionů tranzistorů, nemám nejmenší tušení, jak to ti chytří lidé zkonstruovali a jak se procesory vyrábí – a, to je důležité, já to pro správné chápání příčin vzniku domu či počítače ani nepotřebuji vědět. Ani z domu ani z počítače nejde odvodit ani způsob jejich  vzniku, natož vzezření jejich tvůrců, kde nyní jsou atd. Totéž nejde poznat z živé přírody – tedy jak vznikla. Rozdíl mezi mnou a Vámi (kreacionisty a evolucionisty) je ten, že já z této mé neznalosti nevyvozuji, že dům nebo počítač tedy musely vzniknout kauzálně, evolučně, jak se samy kameny domu či křemík tranzistorů evolvovaly do těchto složitých soustav. Není to neznalost zákonů, ale naopak jejich znalost, která mě a kreacionisty vede k postulování inteligence při vzniku těchto soustav přesto, že o tom, jak tato inteligence vypadá, jak tvoří atd. nic nevíme; vyvozujeme ze znalostí přírody jen jeho prostou existenci, nic víc. Ale naopak, protože vím, co příroda a kauzalita umí, a co neumí, říkám/e, že za „touto soustavou“ stojí či spíše musí stát nějaká inteligence – zatímco třeba za krasovými jeskyněmi,úderem blesku, nesourodými taveninami kovů, kaňony, krystaly, oblázky, vrásněním hor či písečnými dunami stát inteligence přímo nemusí, to vzniká kauzálně a tyto procesy je možné před očima sledovat (příčina-účinek). Chápete ten rozdíl v uvažování kreacionisty a evolucionisty? Kreacionista nepopírá samovolné procesy, jen tvrdí, že jimi nelze vysvětlit vše!! Jak lépe Vám to mám už říct?

 

Předpokladem evolucionismu, stejně jako jakékoli jiné teorie vědecky

vysvětlující běh věcí, je platnost zákonů a pravidel, řekněme fyzikálních,

které jsme schopni popsat a definovat vlastním úsudkem, a k jejichž

potvrzení či vyvrácení používáme lidskými smysly zachytitelné

skutečnosti.(už výše vysvětleno, že opakujícími se zákonitostmi a právě současným „během věcí“ nelze vysvětlit vše, je to zcela neoprávněné právě z hledisky vědy, vůbec ne náboženství, právě z hlediska poznaného „běhu věcí“ – děkuji za ten hezký a výstižný obrat) Stejně tak je v případě vědy v dnešním pojetí předpokladem,

že tyto zákony lze vyvrátit, a to vždy.(minulé procesy, tedy dějepisné události, nelze přírodovědecky vyvracet ani potvrzovat, jen lze pro ně přírodovědecky argumentovat, něco jako u soudu – to je zásadní rozdíl, který si stále pletete) Alespoň co jsem informován a

myslím si, věda takto funguje a fungovat by měla. Petře, Vy vůbec ani v nejmenším nechápete, co je to přírodovědecký zákon. Vy mícháte dohromady dnes a denně ověřitelné (protože cyklické) procesy - zákonitosti,o kterých správně říkáte, že jsou vyvratitelné, s hypotézou o minulosti, která Vám byla od malička vtloukána do hlavy. Nebo snad znáte zákon vzniku neracemátové aminokyseliny? Napište mi ho. Já o žádném nevím. Toto postuluje ne přírodověda, tedy současné ověřitelné procesy, při kterých vznikají jen racemáty!!, ale evoluční dějepis. V současných spontánních procesech vznikají vždy jen racemátové aminokyseliny. Tak o čem to mluvíte – my ale máme v těle jen opticky aktivní L-aminokyseliny, tedy ne racemáty. Vy znáte zákon spontánního vzniku životních proteinů bez genetického kódu? Napište mi ho, prosím. Já o žádném nevím. Jen vím, že to učí evoluční dějepis v protikladu – čtěte dobře, v protikladu k tomu, co se dnes v přírodě děje – tedy těm Vašim oblíbeným zákonitostem!! Vy víte o nějakém zákonu vznikání očí tam, kde nejsou – třeba u hub? Napište ten zákon, prosím, já o žádném nevím. Ale vím, že tohle učí evoluční dějepis (nedávno jsem slyšel v TV, že poslední evoluční hypotéza je, že obratlovci vznikli z mořských hub) - ne nový poznaný zákon, ale evolučně dějepisná nová hypotéza, protože dnes obratlovci z hub nevznikají, žádný takový zákon neexistuje. Mícháte své evoluční dojmy a svoji společností Vám vnucenou víru (abyste byl její poslušné kolečko průmyslu, ne svobodný člověk, jak chce Bůh) s pozorovatelnými skutečnostmi. Paradoxně, existují právě evoluční hypotéze opačné zákony: autolýza, autokatalýza, morfolýza, tedy (zákonité) odbourávání struktur biomakromolekul, zvyšování entropie systému či samovolná racemizace – jak toto souvisí s Vaší vírou v „sebeuspořádávání“ dávných molekul dle Vašich údajných (neexistujících) zákonitostí? O čem to tedy mluvíte? Já Vám to řeknu: o nevědeckém pohledu na minulost (chybném dějepisu), který zaměňujete mylně se současnými zákonitostmi a podlehl jste evoluční propagandě, že dnešní zákonitosti tento evoluční dějepis podporují, že je to vlastně totéž, vlastně jediná věda. Ve skutečnosti jde o směšnou nevědeckou pohádku, jak se z bláta vyklubal člověk a příroda.

Základním předpokladem kreacionismu jako konceptu vysvětlujícího vznik

Země a běh věcí na Zemi je existence Boha, o níž jsem se vyjádřil, že ji

nemůžeme potvrdit, především ji ale nemůžeme vyvrátit.

Stejně jako nemůžeme potvrdit ani vyvrátit evoluční dějepis, jen ukázat, že odporuje známým zákonitostem přírodovědy (chemie atd.) a také nálezům ze sedimentárních vrstev. Znovu opakuji: nemůžeme-li vědecky doložit zásah inteligence do struktury soustavy, ještě hůře můžeme doložit dlouhodobou „sebeorganizaci“ soustavy – protože zákonitosti, které známe, jsou právě opačné: stárnutí, rozklad, morfolýza, vrzůst entropie, stabilita.

Toto je základní rozdíl celého uvažování kreacionismu a evolucionismu. Pro

tuto zásadní konceptuální odlišnost nemůže kreacionismus být v opozici

evoluční teorii. Už jsem výše vysvětlil, že tato Vaše věta je evoluční demagogie neobhajitelná přírodovědou. V souvislosti s tím prosím zauvažujte také nad výše

zmíněným názorem, že nelze vyloučit, že Bůh může být zodpovědný nejen za

naší existenci, ale také za to, jak naši existenci my sami vnímáme.

 

Moc nechápu, chcete snad říct,jak už jsem psal: že Bůh nás stvořil a zároveň způsobil, abychom jeho stvoření vysvětlovali bez něj? Nějak mi to nedochází, co chcete říct. Jako že chce, abychom sobě i druhým lhali? Bible mluví o lidské svévoli, vzpouře proti Bohu, a ta začala na úrovni myšlení, tedy lživými teoriemi, které si lidé vymysleli proti existenci Boha a aby nemuseli ho poslouchat – a to vše vyústilo ve fyzické zlo (vraždy atd.).Hitler, Stalin, Mao, nadšení evolucionisté, jsou toho dokladem stejně tak, jako Boha zrazující církev (inkvizice, křižácké války atd.) – to vše jsou dopady toho, když člověk Boha neposlouchá. Proč myslíte, že by Bůh sám toto chtěl a snad dokonce nás tak naprogramoval?

 

Evolucionismus beze zbytku počítá s tím, že vidíme, co vidíme.Kdyby tomu tak bylo, evolucionismus by žádný neexistoval. Z této předchozí Vaší věty vidíme, jak jste nic z toho, co jsem Vám v úterý vysvětloval, nepochopil. Že je třeba rozlišovat mylný dějepis od současných opakovatelných procesů.(Vy vidíte do minulosti? Vy jste byl u vzniku života, nebo Vaši evoluční kolegové? Vy jste viděl, jak ryby lezou po souši a tvoří se jim z ploutví nožičky? – aha, chce to miliony let – takže počítá evolucionismus s tím, co vidíme, nebo ne? – ujasněte si to)

 

Doufám, že Vám budu podnětem k zamyšlení, těším se moc na odpověď.

S pozdravem Petr.

 

 

Omlouvám se za dlouhou odpověď, ale neumím to stručněji, resp. snažím se, seč mohu, abyste pochopil správně rozdíl mezi kreacionismem a evolucionismem, a neopakoval jen stará klišé, že je to spor náboženství a vědy. I já Vám děkuji za trpělivost a případnou odpověď, pokud se Vám chce. Je to jen na Vás. Myslím však, že Vám hlavně chybí znalosti kreacionismu, tedy faktů, a že bez nich naše hovory budou dost plané, jalové, filozofie bez faktů. Nabízím zdarma zaslání třeba onoho CD „Nízký věk Země“ nebo jiných materiálů, ale možná, že stačí pro začátek, když si pozorně přečtete moji knihu „Jak se nezbláznit“, tedy ta místa, která se tímto tématem zabývají. Zdravím a zůstávám v úctě.

 

Pavel Kábrt

 

 

5. 3. 2006 přišel následující závěrečný e-mail od Petra, v jeho příloze bylo ještě několik poznámek vepsaných do výše uvedeného textu Pavla Kábrta, které zde už neuvádíme, protože už nijak nerozšiřují diskusi:

 

Pěkný den!!

Mockrát děkuji za odpověď, opravdu oceňuji, kolik času jste tomu věnoval, k určitému procitnutí u mne dokonce došlo - vizte text v příloze, pouze jsem do Vašeho vepsal pár připomínek. Nicméně na základní mojí myšlence si dál stojím. S Vašimi názory jste mne seznámil dostatečně, další odpověď nevyžaduju. I Vaše nejistota ohledně otázky objektivity našeho vnímání byla pro mne informací.

 

Ještě jednou děkuji, s pozdravem Petr.

 

E-mailová diskuze mezi Pavlem Kábrtem a Jirkou

Jirka napsal 19. 12. 2004:

 

Pavle,

 proč píšete na webové stránky takové nesmysly a neseznámíte se napřed pořádně s teorií evoluce?

 

 Je to naprosto seriózní teorie, založená na pozorování přírody. O její správnosti se může každý, kdo ji pochopil, přesvědčovat na každém kroku. Nakonec i toto horlení pro kreaci, o kterém se dočítám na těchto stránkách, je – aniž to tušíte – dalším malým kamínkem do jedné velké mozaiky evoluce.

 

 Tyto stránky obsahují neseriózní informace. Například potopa světa, o které se píše v Bibli a jiných dávných textech, zajisté nebyla potopou celé Země, nýbrž – jak právě ukazuje věda – pouze určité oblasti. Vesmír je starý asi 13 miliard let, Země necelých 5 miliard. Tyto skutečnosti jsou vědou s vysokou jistotou určeny.

 

 Bohužel se zdá, že nerozumíte dobře nejen přírodním

vědám, ale ani Bibli, kterou snad není možné chápat doslova. Tím pak vzniká nedorozumění s vědou.

 

 Vaše horlení proti teorii evoluce mi trochu připomíná boj církve proti heliocentrické teorii Koperníka a proti Galileovi před čtyřmi sty lety. Proč nehorlíte se stejnou měrou proti jiným – naprosto stejně vědeckým – teoriím, například proti Teorii relativity?

 

 S pozdravem a přáním všeho dobrého

 Jirka

 

 Odpovídá Pavel Kábrt 21. 12. 2004:

 

Milý Jirko,

 děkuji za e-mail i Vaše námitky proti mému horlení. Horlím proto, že se teorií evoluce asi 40 let zabývám a něco o tom vím. Větší pitomost lidstvo nikdy masově nevyznávalo: tedy že neživá hmota ožila, slepá prohlédla a hluchá začala slyšet, jen tak sama od sebe, za miliony let. Ne, opravdu, to s přírodní vědou nemá nic společného. Ale nezlobte se, nebudu se rozepisovat o věcech, které si můžete přečíst důkladně na mém webu memento.junweb.cz, nebo v řadě dnes už dostupných knížek (Darwinův omyl, Spor o Darwina, Darwinova černá skříňka, Tajemství vzniku života a dalších) Rád Vám pošlu zdarma CD či DVD se svojí přednáškou i jiné dokumenty, chcete-li.

 

 Vše je otázka dobrých informací a ochoty je získat a poctivě se nad nimi zamyslet. Tato ochota, jak je mojí letitou zkušeností, mnoha fanatickým obhájcům evoluce právě chybí. Snad to není i Váš případ. S přáním všeho dobrého v těchto dnech starého roku, stejně jako do toho nového, Vás z Prahy zdraví

 

 Pavel Kábrt

 

 P. S. V příloze najdete informace o kongresu vědců, oponujících Darwinovi, který se má, dovolí-li Bůh, konat 22. 10. 2005.

 

 Až 10. 1. 2006 přišla od Jirky odpověď:

 

Dobrý den,

pozorně jsem se seznámil s Vašimi názory, pročetl jsem i některé příspěvky z říjnového fóra ID a rád bych se k tomu vyjádřil.

 

Jeden problém je v tom, že se chápe bible doslova. Její význam je přece duchovní; je to kniha mystická, vyjadřuje se často obrazně, v podobenstvích. Rozhodně to není kniha přírodovědecká. Kdybychom chtěli brát bibli doslova, léčili bychom oční chorobu, kterou měl Tóbit, rybí žlučí – a to lékaři raději nedělají. V knize Zjevení se prorokuje: "hvězdy budou padat z nebe" - a opět se to nemyslí doslova. Hvězdy pochopitelně z nebe padat nemohou: jednak v nebi nejsou, jednak těžko mohou tak hmotná tělesa padat na Zem - to leda obráceně; a jestli měl pisatel na mysli meteority nebo komety, pak se nevyjádřil dost přesně. Věda se vyjadřuje přesně. Katolíci berou doslova slova "toto je mé tělo" (Matouš 26,26), ale protestanté nikoliv.

 

Další potíž je v tom, že není pochopeno, jak věda pracuje. Když se to navíc spojí s doslovným výkladem bible, vzniká něco, co připomíná demagogii.
Věda se necucá z prstu. Vědecká teorie vzniká postupně, s chybami, které se časem postupně eliminují. Teorie si nemůže protiřečit a musí být v "souladu" s ostatními teoriemi. Věda ovšem není dogma, vyvíjí se; to, co říkal starý Darwin, je už z velké části překonané, podobně jako jsou překonávány poznatky všech dřívějších pracovníků na tomto poli. (Mimochodem, proces vědeckého bádání je také v jistém slova smyslu evoluce.) Vědci hledají pravdu, ale bývají skeptičtí k novým závěrům. Často nenechají na nějaké teorii suchou nit, aby poukázali na "mezery", na to, co nesedí, co není v souladu. Občas se nějaké závěry musí změnit. V době výzkumu existuje na jednu věc více pohledů i názorů. To je takový "boj" uvnitř vědy, který vede k tomu, že je stále více pravdivější. Takže nechápu, proč se stále zabýváte tím, co kdysi dávno řekl nějaký Darwin - věda není dogma, prostě se mění. Je pravda, že vědci někdy měli nějakou myšlenku příliš „zafixovanou“, což pak brzdilo další poznání. Ale to zřejmě není tento případ.

 

Pochopitelně v každé teorii, která je "ve vývoji", je mnoho otazníků, nejasností, problémů a dočasných protitvrzení a nepřesností. Toto - ani rozmíšky mezi vědci - ovšem neznamená, že je všechno špatně. Nakonec i teologové se přou, církví je víc a pojetí křesťanství ještě více. (Mimochodem, i náboženské názory se vyvíjejí. Jen v knize Genesis najdeme hned na počátku dva výklady vzniku světa a člověka – pravděpodobně jsou zde zaznamenány dva poněkud odlišné náhledy na tuto otázku.)

 

Současná přírodní věda jako celek je natolik navzájem propojená, že se (skoro) vše potvrzuje navzájem. Občas se objeví nějaká chyba například v datování, ale to se vždy časem napraví. Jedno souvisí s druhým, vše je křížem krážem navzájem potvrzováno. A pokud něco nesedí, vědci pilně pracují, dokud opět nenastane soulad. Domnívám se, že to vše buď lze vzít na vědomí a (s výhradami) přijmout, nebo lze mít za to, že je všechna věda špatně; mezi tím snad nic není. Všechno špatně ovšem určitě není. To by nemohly fungovat moderní vymoženosti jako GPS, počítače, lasery, jaderné elektrárny atd.

 

Vezměme třeba gravitační teorii - ať již Newtonovu či pozdější Einsteinovu. Newtonova je velmi dobrá, Einsteinova je ještě lepší; obě popisují gravitaci, tedy jev, který všichni známe ze zkušenosti, ale oni v tom objevili jisté zákonitosti. Einsteinova teorie gravitace je dnes plně potvrzena experimenty. Přitom ani jedna z těchto teorií nevysvětluje, co to vlastně ta gravitace je, co je její podstatou – natož, kde se vzala. Všimněte si: nevíme, co je gravitace, ale umíme ji velmi dobře popsat. Přesto – pokud vím – nikdo tyto teorie nezpochybňuje.

 

Fakt evoluce je zřejmý - všechno se vyvíjí: vyvíjejí se počítače, každá generace lidí je trochu jiná, viry nám mutují "před očima", sloni se začínají rodit beze klů (víte, proč?), vyvíjí se jazyk, kultura, domácí zvířata jsou šlechtěna... Teorie evoluce zdaleka není tak propracovaná jako Einsteinova obecná teorie relativity, ale velmi dobře popisuje, jak se co v přírodě děje. Dokonce i to, proč je někdo tak zatvrzelý a nechce to vidět.

 

Že doposavad nebyl objasněn vznik života, není divu: to je obzvlášť těžký úkol. Ovšem jeho obtížnost spočívá právě z velké části v tom, že organismy se vyvíjejí a od té doby se velice změnily. Nikde nenajdeme právě vznikající život, abychom tento proces mohli pozorovat a popsat. Teorie evoluce zatím sice nevysvětlila vznik života (i když i zde udělala velké pokroky), ale to neznamená, že je to špatná teorie – pouze zatím není hotová.

 

K myšlence o nezjednodušitelných systémech. Zde bych řekl, že nelze srovnávat stroj s organismem. Je pravda, že čerpadlo bez jedné součástky pracovat nebude. Ale čerpadlo se nevyvíjelo tak postupně a dlouze jako živé systémy. Srovnání stroje s komplikovaným živým organismem kulhá tak, že se neudrží na nohou a padá pod tíhou vlastního nesmyslu (i bez gravitace:-).Věda odhaluje, že hmota má schopnost se uspořádávat. (Je to trochu zavádějící vyjádření, ale lépe to asi vyjádřit neumíme). Atomy, molekuly, krystaly – hmota se prostě uspořádává. Vodní pára se proměňuje v nádherné a vždy šesticípé sněhové vločky, přičemž je každá trochu jiná. Prvky a molekuly spolu nereagují nijak náhodně. Některé atomy se s nikým nekamarádí a jsou věční samotáři. Jiné se ochotně sdružují do molekul kde s kým. Ale celkové možnosti nejsou zdaleka tak velké, jak by se spočítalo matematickou kombinatorikou. Jen málokteré chemické reakce mohou proběhnout, jen málokteré molekuly mohou vzniknout. Ale ty, které mohou vzniknout, za příznivých podmínek také vzniknou. A protože organismy jsou z molekul, domnívají se biologové, že vznikly za nějakých takových – zatím ne příliš známých – podmínek, příznivých pro tyto reakce. Potíž je též v tom, že ani nevíme, které molekuly to byly jako první, a to ztěžuje bádání.

 

Čistá idea inteligentního plánu jako filozofická myšlenka není sama o sobě špatná. Opravdu, nelze vyloučit, že to všechno je podle nějakého plánu. Potíž je v tom, že ten plán není třeba. Věda nepotřebuje nadbytečné myšlenky.

 

Předpokládejme přesto, že nějaká inteligence - třeba Bůh - stvořila vše před cca 10 tisíci lety, včetně dalekých hvězd, nalezených koster, ložisek uhlí atd. atd. Pak by to tato inteligence musela "nakamuflovat", aby se nám zdálo, že je vesmír i Země mnohem starší. Nebyl by takový bůh lhář prolhaný, podšívka podšitá?
A co se týká pojmu "inteligentní" designér: upřímně řečeno, mně se to moc inteligentní nezdá. Všechny ty nemoci, katastrofy atd. - já vím, to si lidé způsobili sami svými hříchy a pomůže jim to ke spáse...

 

Souhlasím s tím, že současný vědecký pohled na svět je dost neuvěřitelný. Kde jsou ty doby, kdy lidé kroutili hlavou nad pouhou skutečností kulatosti Země – a teď tohle všechno; je toho najednou na člověka nějak moc. Kam se hrabe to nejfantastičtější sci-fi na vědecké objevy a poznatky posledních let. Když se nad tím někdy zamyslím, opravdu se nikomu nedivím; je to skutečně až příliš neuvěřitelné.

 

Ovšem podobně jako Einsteinova teorie byla teprve nedávno experimentálně plně potvrzena (sto let od jejího vzniku) a také teprve krátkou dobu je prakticky využívána, i teorie evoluce má své výsledky. Pochopitelně mnohé lze zneužít, a i tato - dříve jen hypotéza - byla zneužita. Nyní však je velice nápomocná například psychologii, kde se mnohé objasňuje právě díky poznatkům o evoluci. Kéž i do náboženství by tato teorie vnesla trochu více porozumění jednoho pro druhého; ale obávám se, že to nebude tak snadné. Myslím, že chápu, proč tolik lidí zarytě brojí proti této teorii a mnozí kvůli ní vědě „nevěří“. Píší o „ateistické“ vědě, jako by věda byla proti někomu zaujatá. Většina lidí, jak jsem již psal, ovšem vůbec neví, jak věda pracuje, jak se „dělá“. Takže slovo "Nebudeš šířit falešnou pověst" (Exodus 23,1) tady asi není na místě.

 

Když jsem před 20 lety chodil do gymnázia, upřímně řečeno, moc jsem vývojové teorii (jak se jí tenkrát říkalo) nedůvěřoval. Od té doby se však teorie nesmírně zlepšila. Je pochopitelné, že čím více v této oblasti víme, tím se jako dveře ve velikém paláci otvírají nové a nové záhady, které je třeba objasnit. Podobně ve fyzice jsem se zhruba v téže době seznámil s tzv. teorií strun. Moc se mi to nezdálo, ale nejsem teoretický fyzik, tak jsem čekal, jestli se z toho něco pořádného vyklube. Tato teorie – jak možná víte – se později dostala do „krize“. Avšak ještě později se nesnáze podařilo překonat a dnešní M-teorie, která je následovnicí teorie strun, začíná dávat překvapivě zajímavá vysvětlení základních jevů v přírodě jako je gravitace, elektrický náboj atp. Je však neobyčejně matematicky i teoreticky náročná, takže na pořádné výsledky si ještě budeme muset počkat.

 

A teď si představte, že bych dnes začal kritizovat teorii strun, citovat výroky fyziků před 20 lety a ukazovat, jak se mýlili. Aniž bych bral v úvahu, že se mezitím značně pokročilo, založil bych internetové stránky s názvem třeba „Struny nebo částice?“. Poukazoval bych jen na mezery v teorii, všechno bych zpochybňoval, aniž bych se zmínil o úspěších této teorie. Dále bych k tomu uvedl spoustu citátů z Bible, kde pochopitelně o žádných strunách není ani slovo. Pochybuji, že by se mnou chtěl někdo ze současných fyziků diskutovat nebo jen vůbec ztrácet řeč.

 

Snad se mi aspoň trochu podařilo ukázat, že vědecká teorie není nějaký názor, idea, která se brání cizím myšlenkám či jiným názorům. Věda je tvrdá práce, výsledek poctivé makačky předlouhé řady vědců, která začala již dávno a dále pokračuje. Používá zaručenou vědeckou metodu. Nepotřebuje nadpřirozené domněnky, nepracuje s nimi, ani s nimi pracovat neumí. Mimochodem, všiml jsem si, že „teorie“ ID sice na první pohled vše vysvětluje, ale vlastně nevysvětluje vůbec nic.

 

S pozdravem

Jirka

 

 Odpovídá Pavel Kábrt 11. 1. 2005 a posílá v příloze Jirkovi „Nízký věk světa“:

 

 Milý Jirko,

 děkuji, že jste si dal práci vysvětlit mi omyl vědeckého kreacionismu. Opravdu si to považuji. Žel, v některých místech Vašeho povídání je skoro každá věta chybná. Hned začátek: „pozorně jsem se seznámil s Vašimi názory“. O tom silně pochybuji. Nepopírám, že jste si něco přečetl, ale jistě jste neprostudoval důkladně argumenty třeba ani v jediné knize, kterou jsem Vám v prvním e-mailu doporučil a ani moje názory (a hlavně argumenty) jste prostudovat nemohl, protože by nebylo možné, abyste pak kritizoval to, co není předmětem mých argumentů a tak nějak „střílel vedle“. Z Vašeho povídání je jasné, že jste plně prosáklý evoluční vírou (ne vědou, ale vírou) a neschopen vidět věci jinak, přestože pro toto odlišné vidění je masivní váha spousty argumentů. Prostě jste se do evoluce zamiloval a láska je slepá – velké chyby na svém milovaném objektu vidí láska často jako drobnosti, o tom, co vůbec neexistuje tvrdí, že existuje a velmi silná láska dovede konfabulovat, vymýšlet neuvěřitelné teorie a to, co stojí proti, důmyslně mlžit. Prostě svůj vysněný model si kreslí zcela jinak než skutečně vypadá, a to je i Váš a Vám podobných úděl. Vše neživé chátrá a stárne, musí být těžce udržováno a těžce vylepšováno myslícími lidmi (proč asi jsou školy a továrny, že?), nikdy nikdo nikde nezdokumentoval vznik programu (informace) jen tak samovolně v nějaké soustavě prvků, pokud něco roste a vyvíjí se, tak jen to, v čem je předem vložený program, velmi složitý program, který neumíme ani napodobit, natož vyrobit, ale Vám se všechno pěkně vyvíjí, pěkně samo od sebe, za miliony let, jen proto, že fouká vítr, svítí světlo, padají meteority a samci bojují o samice, jen sami evolucionisté vědí, proč vlastně. Říká se tomu anglicky „trade secret“ – tedy služební tajemství. V tomto obrazu mícháte krystaly s vývojem techniky a vědy, do toho teorii strun a díry v evoluci jsou jen takové drobnosti, které budou, jak jinak, dalším pokrokem evoluční vědy, vyplněny. Jak rozdílný obraz od skutečnosti, ve které vše kolem nás je samá kreace, samé stvoření – židli, na které sedím, někdo vyrobil, stůl, počítač, dům, ve kterém jsem, to vše je dílo myslících bytostí. A ta ruka a prsty, kterými ťukám do klávesnice – to vzniklo evolučně? Ale ani trochu, to vzniklo podle velmi složitého, z generace na generaci kopírovaného programu v neživých prvcích – neživých prvcích, čtete dobře. Nukleotidy jsou totiž neživé, stejně jako aminokyseliny, cukry či fosfáty. Kdopak ten program asi udělal, když všechny ty ostatní musí vymýšlet myslící bytosti? Vítr, voda, vzduch, záření a miliony let? To že je výsledek pilné vědy, jak naznačujete?

 

 Malý příklad: vznik života z neživého: to je dle Vás obtížná věc k vysvětlení – ale jednou to přijde a bude to vysvětleno evolučně, věříte – pochopitelně, nikoli stvořitelem, tak Vám velí vaše láska k evoluci. A co když, milý Jirko, život z neživého bez tvůrce opravdu nevznikl, jako nevzniká ani dnes (vše živé je jen ze živého, že?) Tak to také přijde, i přesto, ono evoluční vysvětlení? A Vy z nějakého tajného pramene víte, že život z neživého sám od sebe vznikl – a proto tudíž jednou to musí být evolučně vysvětleno? Můžete mi ten Váš tajný zdroj informací prozradit? Už tato jedna věc ukazuje, jak jste, promiňte mi to slovo, fanaticky orientován, tedy zaslepen láskou k evoluci. Uvedu Vám pro lepší pochopení příklad, který uvádím při svých přednáškách.

 

 Mám k tomu dva dřevěné válečky, takové kulaté lehké špalíčky. Položím je na stůl vodorovně před studenty a řeknu: vidíte, jeden leží vedle druhého a jsou oba vedle sebe, na okraji stolu. Představte si, že nyní všichni opustíme tuto místnost a vrátíme se sem zítra, necháme válečky ležet na jednom okraji stolu vedle sebe. Zítra přijdeme,  podíváme se na stůl, a jeden špalík bude ležet na opačném okraji než nyní leží. Tedy jinak, než to bylo, když jsme tuto místnost opustili. Můžete mi někdo vysvětlit, jak k této změně došlo? (Jirko, umíte to, se svojí tak opěvovanou, všemocnou vědou, která dle Vás jde stále kupředu a jednou vše vysvětlí bez tvůrce? – ne, neumíte, garantuji!) A pak dám špalíky zase k sobě, drcnu do stolu, špalík se koulí, zastaví na druhém kraji stolu. Nebo vezmu velký sešit, máchnu nad špalíky, a špalíky jsou tak lehké, že jeden se odkoulí vlivem tlaku vzduchu na onen druhý okraj stolu, kde jsme  ho našli druhý den, nebo mírně stůl nakloním a on se tam skutálí. Anebo další možnost, pozor: vezmu jeden špalík do ruky a položím ho na onen druhý kraj stolu. A pak se studentů ptám: je nějaký vědecký obor, nějaká metoda, která by byla schopna rozhodnout, jak k tomu přesunu jednoho špalíku došlo, zatím co jsme byli všichni pryč? (Jirko, je něco takového, nějaká metoda, která to odhalí, v té Vaší všemocné vědě?). Byl to ten tlak vzduchu, nakloněný stůl, nebo to, že se stůl otřásl – nebo ta ruka živé, úmyslu a designu schopné bytosti?

 

 Odpovídám: není!! Neexistuje žádná metoda k odhalení vzniku uspořádanosti či neuspořádanosti prvků v minulosti. Ani skrytá kamera by nebyl přírodovědecký důkaz, jak ke změně soustavy došlo, protože už jde o zprostředkovanou informaci (z minulosti), které je možno věřit (digitálnímu záznamu či filmu), nebo se mu věřit nemusí. Prostě věda nezná metodu, jak přesvědčivě určit, jak došlo ke změně uspořádanosti soustavy prvků v minulosti, ať je to chemická soustava, nebo fyzikální, ať už jde o spojení či rozpojení dvou špalíků, nebo dvou chemických prvků, ať už jde o živé či neživé objekty (ty živé se konec konců skládají z neživých, že?). Kostka cukru, která je nyní rozpuštěna v čaji, už nemůže být zpětně sestavena do původního tvaru jen rozborem směsi sladkého čaje. Studená kaluž vody, která byla ještě před pěti hodinami sněhulákem, už nemůže žádnému vědci posloužit ke zpětnému určení, jak ten sněhulák vypadal, a zda vůbec nějaký existoval – jestli to nebyla vždy jen kaluž, voda či co. To mohou dosvědčit svědci (lidé), kamera, záznam malíře, ale ne vědecký obor. Už z toho, co jsem nyní řekl, je jasně patrné, milý Jirko, že vaše nadšené povídání, jak věda stále zpřesňuje svoje pozorování a tvrzení, je zcela mimo spor, který řešíme – mluvíte o naprosto jiné věci. Je to mimo jádro sporu kreace-evoluce, tedy jak svět vznikl. Směšujete věci, které spolu vůbec nesouvisí. Vy totiž mylně, přesněji neoprávněně předpokládáte, že všechno, prostě všechno na světě vzniká a hlavně v minulosti muselo vzniknout kauzálně, z příčiny a účinku (říká se tomu velmi chybně „přirozeně“ – jakoby zásah člověka do soustavy byl nepřirozený?), a mylně tvrdíte, že nic nevzniká (a hlavně v minulosti nevzniklo) působením inteligence – a to není pravda!! Pyramidy nevznikly horotvornými procesy, ale působením inteligence (tak věříme, že?), přestože to nelze nijak v současnosti dokázat přírodovědecky (egyptským pramenům přece nemusíme věřit stejně tak, jako nevěříme Bibli, když popisuje vznik světa). Močovina, kterou syntetizují dnes vědci v laboratoři, nevzniká „přirozeně“, ale neliší se od močoviny, která vzniká v živých organizmech. Proto zarputile tvrdit, jak to děláte Vy a Vám podobní, že „naše úžasná věda jednou vše z minulosti vysvětlí bez inteligence a stvořitele, tedy evolučně“ – je jen fanatizmem, ničím jiným. Neoprávněným fanatizmem. Možná existuje fanatizmus oprávněný, založený na argumentech a pravdivých závěrech. Ale také je fanatizmus neoprávněný, založený jen na laciné lásce k nějaké hypotéze, která se mi prostě líbí (a ta druhá, opačná hypotéza, se mi nelíbí), a tak chci, aby to tak bylo – a tomu přizpůsobuji pak všechno vysvětlování, nálezy atd. Vybírám si, co se mi pro podporu mojí zamilované hypotézy hodí (pomocí filtrace dat, selekce), ostatní odvysvětlím, ignoruji, neuvedu, bagatelizuji nebo i zesměšním. To dělají evolucionisté už od Darwina, kromě dalšího, a to jsou mnohé podvody, které od Darwina vyrábí na podporu svojí hypotézy – to by bylo na samostatné povídání, mnohé už bylo odhaleno.

 

 A pak vezmu oba špalíčky a postavím je vertikálně na jejich základnu, a řeknu: a představme si, že jsme přišli druhý den a oba špalíčky stály takto na výšku na své základně. To už se nám bude hůře vysvětlovat průvanem nebo zatřesením stolu, že, tedy kauzálně? A pak vezmu oba špalíčky a postavím jeden na druhý, na sebe. A řeknu: a jak se nám „přirozenou“ cestou, kauzálně, bude vysvětlovat tato uspořádanost? A co když těch špalíčků najdeme na sobě dvacet? Budete sveřepě tvrdit, že to neudělal žádný školník, studen, učitel – ale jen vítr, záření, pohyby hmoty zde ve třídě, drcnutí do stolu? – nebo prostě zaujmete sveřepý postoj, že zatím nevíte, ale žádného inteligentního tvora do tohoto uspořádání nebudete zapojovat a budete stále dál a dál zkoumat možnosti, jak se ty špalíčky na sebe postavily bez toho, že to udělal někdo úmyslně? Není to fanatizmus a slepota, tak často vyčítaná věřícím lidem? Podobné články, jako ty špalíčky, máme třeba ve své páteři. Není to  svévole, vysvětlovat vše  z minulosti evolučně? A proto, že mnoho soustav je v přírodě tak složitých, proto musíme evoluci lidem vnucovat pod tlakem už od mlada, protože oni přirozeně cítí, že je celá ta povídačka v rozporu s jejich zkušeností, běžnou, každodenní zkušeností.

 

 Milý Jirko, omlouvám se, ale necítím správné, abych Vám vyvracel každou Vaši nesmyslnou větu. Omyly Darwina ukazuji proto, že upozorňuji, že už sama myšlenka, základní hypotéza evoluce, byla založena na zcela chybném pohledu na přírodu – a hypotéza, která je vadná, se neopravuje, neoprašuje, nevylepšuje (jak potažmo pořád tvrdíte), ale opouští!! Když řeknete, že „peníze ukradl Karel“, a později zjistíte, že Karel má dokonalé alibi, zatímco všechna fakta ukazují, že peníze ukradl Zdeněk, budete svoji původní hypotézu  o Karlovi stále vědecky vylepšovat, zdokonalovat a pořád dál tvrdit, že to udělal Karel a že to jednou určitě dokážete? Není lepší tuto hypotézu opustit a přejít k hypotéze „Zdeněk“?

 

 Evoluční hypotéza nemá nic společného s Newtonovou gravitační teorií a později Einsteinem. To jsou na sebe navazující a se současnou přírodou korelující hypotézy či teorie, které ve mnohém popisují nikoli minulost! – a zde si tuto větu přečtěte znovu, tedy nikoli minulost, ale současnost, tedy to, co se dá znovu opakovat, a tudíž i dlouhodobě držet, když to té současnosti nějak, tak nějak, odpovídá. A protože v současnosti jak Newtonova tak Einsteinova gravitační teorie korelují s některými pozorováními (ne všemi), tak je legitimní je prozatím držet. Vy prostě nechápete, že jde o dvě naprosto rozdílné věci: teorie, vysvětlující, jak věci dnes fungují, a teorie, vysvětlující, jak tyto věci někdy v minulosti vznikly. To první se stále, jak správně říkáte, zdokonaluje, totiž jak věci dnes fungují a proč tak fungují. To druhé, jak vznikly, s tím prvním ale nemá absolutně nic společného – to si bohužel neuvědomujete. To se týká vzniku a existence jak hmotných soustav (příroda), tak zákonitostí a procesů mezi sílami (např. gravitace, elektřina, záření atd. a jejich vlastnosti).

 

 Umět pracovat dobře na počítači nemá nic společného s věděním, jak vznikl. Umět syntetizovat složité chemické látky, třeba hormony v našem těle, být výborný chemik, absolutně nesouvisí se znalostí, jak tyto věci vznikly mimo laboratoř, tedy v minulosti. To si běžně lidé pletou. Astronom může perfektně rozumět některým věcem ve vesmíru, ale to nemá nic společného se znalostí, jak tento vesmír vznikl. Biolog může velmi dobře rozumět některým procesům v přírodě, těm současným procesům třeba v těle živočichů, ale nic společného to nemá s tím, jak příroda či tato těla vznikla. Absolutně nic!!!

 

Chemický rozbor papíru Vám nic neřekne o existenci papíren – naopak, můžete si po chemickém rozboru papíru vytvořit teorii, docela slušně obhajitelnou, že čistý list papíru (po Vašem chemickém rozboru) určitě vznikl za  mnoho milionů let v lese, jak se tam klády a dřevo drtilo (neděje se to tam snad?), dřevitá kaše pojila s vodou a pryskyřicemi, jak ji kmeny padajících stromů vyválcovaly, jak se pak tato kaše vysušila, a tak vznikl papír. Nikdo Vám tuto teorii nemůže vyvrátit ani potvrdit, je Vaše, můžete se do ní zamilovat, s deseti přírodovědeckými tituly před a za jménem a tisíci dalšími přírodovědci tuto teorii obhajovat a lidu obecnému tvrdit a studenty učit (vnucovat jim to), že jen tato Vaše teorie o vzniku papíru je vědecká, a všechny báchorky o papírnách a chemicích v nich jsou nesmysly (třeba byste žil v zemi, kde se papír nevyrábí, jen se tam dováží, tak takovou teorii byste klidně mohl vytvořit a vědecky udržovat). Prostě to, odkud máme věci dnes existující (živé i neživé, výrobky lidí i přírodní věci), jak vznikly, jakými procesy byly vytvořeny, se nedá poznat z nich samých, rozumíte mi, milý Jirko? Hlavně se ptám? Chcete mi rozumět? Anebo jinak? Jste ještě vůbec schopen rozumět při své zamilovanosti?

 

 Pletete si výpovědi o minulosti, kterou studuje dějepis, ne přírodověda (jak vzniklo první křídlo ptáka, jak vznikl první život, jak vznikl první Homo sapiens) s výpověďmi o současnosti, kterou se, v oblasti přírody, zabývá přírodověda (jak dnes vznikají křídla, život, lidé, jakými zákonitostmi se to dnes vše řídí –  vzniká to snad dnes evolučně?) Darwinova teorie o minulosti, ještě jednou opakuji, o minulosti, je dějepisem, ale špatným dějepisem. Byla založena na samých omylech a dodnes neodpovídá ani tomu, co se v přírodě děje – změny nejsou evoluce, jak chybně opakujete. Jak jste sám řekl, život z neživého nevzniká – Vy to velkomyslně přejdete jako „detail“, protože milujete evoluční teorii. Ale proč nevzniká život z neživého dnes – když v minulosti vznikal? Křídlo ptáka z končetin plazů už dnes nevzniká – ale proč, když v minulosti tomu tak bylo, dle Vaší víry. Na to máte asi jen jedinou odpověď: to chce dlouhý čas. Ale není žádný důkaz, že dlouhý čas nahrazuje informaci – důkazy ze současnosti (to je ta přírodověda, ne dějepis) jsou právě opačné, že informace se dlouhým časem ničí, ne že vzniká – to si vymysleli evolucionisté, že kdysi dávno vznikala a vznikla. Jednobuněční, bakterie, jsou stále bakterie, i po miliardách generací – proč, když se tak rychle množí, proč neevolvují na vyšší organizmy, třeba jednoduché houby či mořské bezobratlé – když údajně v minulosti tomu tak bylo. Ne, zde není třeba milionů let, bakterie se rychle množí a už během jedné nebo několika lidských generací by mohly evolvovat na vyšší organizmy – proč tomu tak není? Protože evoluční teorie je jen víra o minulosti, ale špatná víra, špatný dějepis. Nepleťte si, prosím, rezistenci bakterií s evolucí. Rezistence je jen daná vybavenost na infekci, někdy spíše ztráta (citlivosti), tuto rezistenci opět máme v genetické výbavě (a bakterie také) od stvořitele a mutace ji mohou spustit, ne vytvořit – při nové rezistenci nevzniká ani jeden gen navíc. Lidé o tom nic nevědí a považují to za evoluci, stejně jako vyhynulá zvířata či zakrnělé orgány. Ale to, že sám od sebe spadne dům (něco přestane fugnovat v těle živočicha) není důkaz, že se také sám od sebe ten dům postavil – nebo ano?

 

 Vy říkáte, že se nám věci vyvíjejí před očima, avšak pravý opak je pravdou. Zde je vidět evoluční slepota: věci chátrají, musejí se udržovat, ne se vyvíjí. Krystaly, které zmiňujete, právě dokazují, že evoluce je smyšlenka. Krystal roste podle atomárního uspořádání v krystalické mřížce dané látky, proto můžeme krystaly řadit do soustav, proto jsou vločky třeba sněhu stále více méně stejné, samozřejmě že se mohou měnit v nějakém rozmezí, ale stále patří do stejné soustavy. Vy v nich vidíte vývoj? A kampak se, milý Jirko, ty krystaly (vody či soli atd.) vyvíjí? Můžete mi jen naznačit, do čeho se vyvinou za miliony let? Ovšemže do ničeho, o žádný vývoj ve smyslu nabývání vyšší organizovanosti, nejde. Také mutace nejsou vývojem, to je stejné, jako byste tvrdil, že zemětřesení, které srovnalo město se zemí, je důkazem, jak to město vzniklo, nebo že když člověk přijde o ruku, je to vývoj, protože do té protézy už nepronikne infekce. Pletete si změnu a vývoj. To není to samé. Evoluční vývoj potřebuje jeden jasný důkaz: že soustava je stále složitější a uspořádanější, během lidských generací. A takový důkaz evolucionistům fatálně chybí. Jen mluví o změnách, často změnách k horšímu, kuriózně. Bakterie, která zmutovala tak, že ztratila citlivost na antibiotika, je většinou už méně schopná života v normální kultuře. Ona přežije útok antibiotika, ale nepřežije v normálním prostředí, když se tam dostane, to je známý fakt. Je to stejné jako se vznikem nových ras: psi, kočky atd. vypěstované uměle, by ve volné přírodě nepřežili. Prostě jsou méně odolné, to ovšem Darwin také nevěděl – myslel, že je tam něco navíc oproti původním rasám.

 

 Zcela chybná je i Vaše a mnohých dalších lidí domněnka, že technika dokazuje vývoj. Technika, kterou máme, je tu díky hromadění poznatků. My nemáme mobily proto, že jsme chytřejší než lidé před námi, ale jen proto, že jsme zdědili jejich poznatky, tedy že v časové řadě jsme po nich. Ale naše mozky pracují množná hůře než jejich (než Neandertálců či Homo erektů, kteří byli stejní lidé, jako my, ačkoli z nich lživá evoluční teorie udělala chlupaté shrbené nestvůry, což už se dnes neučí, nebo alespoň ne tam, kde se drží nových poznatků). Pletete si vývoj a hromadění (jako u těch krystalů), to není totéž. Když Vy zdědíte po předcích peníze, tak to není důkaz, že jste výborný hospodář a pracovitý a schopný člověk, protože jste „v balíku“. Einstein se naučil ve škole něco, co mu zanechali předci, a tak mohl jít ve výzkumu dál. To ale nemá s evolucí mozku zcela nic společného, je to stejné, jako byste tvrdil, že když instalujete na počítač nové a nové programy, tak tím je procesor výkonnější. Je vysoce pravděpodobné, že našim předkům to myslelo lépe než nám, měli lepší paměť i úsudek (Neandertálci měli větší mozkovny, dokonce), už proto, že si více museli pamatovat než my, kteří všechno zaznamenáváme. Možná měli méně sklerózy, ale to hlavní je, že mozek je založen geneticky a tím, co se do něj naučíme, se jeho genetický program nemění – zeptejte se na to nějakého biologa.

 

 Jste nadšen evolucí, omlouvám se za to slovo, zaslepen, vidíte ji na každém rohu . Proto ani nevíte, že je velké množství výzkumů a měření, která ukazují na zcela jiné procesy v dějinách naší země i to, že je stará jen pár tisíc let – samozřejmě, že o tom evolucionisté nechtějí ani slyšet. Jejich zamilovaná teorie by se okamžitě zhroutila, kdyby připustili, že měření ukazují na nízký věk světa. Posílám Vám to v příloze e-mailu. Bůh nemusel nikoho podvádět, jak opět ze své špatné informovanosti mylně vyvozujete: uhlí, ropa, zemní plyn, obrovské hroby zkamenělin, obrovské nánosy jílů, polystrátové stromy atd. – to vše muselo vzniknout za velké globální potopy – jen fanatik tvrdí opak, že miliony let vznikalo uhlí. Jak asi? Už jste viděl, že by se dřevo postupně měnilo na uhlí? Víte o nějakém místě země, kde se rašelina mění na lignit, lignit na hnědé uhlí, hnědé na kamenné a to na antracit nebo kde je tato změna z minulosti patrná? Já ne, ale znám procesy, kdy uhlí vznikne za pár minut tlakem na dřevo. Prvohory, druhohory, třetihory – to si vymyslel Darwin a jeho fanatičtí stoupenci, aby mohli učit evoluci asi třicet let předtím, než bylo možno použít izotopová měření. Ve skutečnosti jde o vrstvy přirozeně nanesené vodami potopy (o které si vypráví desítky starověkých národů, mimochodem) během hodin a dnů, ano, čtete dobře, během hodin a dnů! Když tyto vrstvy studujeme, leží zcela přirozeně na sobě, mezi nimi nejsou žádné pravé spraše či hlíny (za miliony let by tam měly být, že?), mezi nimi nejsou díry po červech, dokonce za údajných 600 milionů let nemáme v těchto vrstvách ani stopy po meteoritech, jejich kráterech, taveninách, tektitech atd. – to 600 milionů let nepadaly na naši zem meteority? Atd.

 

 Možná myslíte, že izotopové metody dokazují vysoká stáří: opak je pravdou. Velmi nízká, ale darwinisté, zamilovaní evolucionisté, si vybírají jen ta měření, která prokazují jejich teorii. Vše, kde měření ukáže nízký věk, třeba kosti, nebo skály, nebo krystalu – zavrhnou jako chyba. Prostě láska je láska, ta určuje, co je správné a co je špatně.

 

 Myslím, že to stačí tomu, kdo se vážně zamýšlí. Kéž by to byl i Váš případ, i když to asi nebude lehké – láska je velmi silná pohnutka k tomu, aby člověk nechtěl vidět nic z toho, co milovaný objekt staví do špatného světla.

 

 Mimochodem, všiml jsem si, že teorie evoluce jakoby vše vysvětluje, ale vlastně nevysvětluje nic – to paroduji Vaši poslední větu. S pozdravem v přátelském tónu

 Pavel Kábrt

 

 P. S.

 Prosím, abyste si toto moje povídání přečetl vícekrát a pozorně, jako jsem to udělal já s Vaším výkladem. Jinak by naše diskuze neměla cenu, kdybychom neposlouchali jeden druhého a nezamýšleli se nad jeho slovy a jen opakovali tu svoji tezi bez ohledu na to, co říká, a hlavně co skutečně říct chtěl, ten druhý. Prostě kdybychom se nezamýšleli nad argumenty druhé strany – jen bychom ztráceli čas. Děkuji.

 

 12. 1. 2006 odpovídá Jirka:

Vážený pane,

 myslím, že nemá smysl vést s Vámi nějakou diskusi ohledně tohoto tématu. Z toho, co píšete, usuzuji, že jste mému textu zjevně skoro vůbec neporozuměl.

 

 K dokumentu Doklady o nízkém stáří světa - jakož i o dalších podobných tvrzeních - se již někdo podrobně vyjadřoval na stránkách planetopia, takže k tomu není co dodat.

 

K Vašemu dopisu jen stručně:

 

Věda dnes ví poměrně dobře, jak došlo k "výrobě" prvků, a příslušná teorie je dobře potvrzena. Jsou na ní bohužel založeny mimo jiné i nukleární zbraně.

 

Co se týká rezistence bakterií, myslím, že jsem psal o virech: Mutace genů u virů je změna v genu (neříkám, že vznikl gen navíc), a tím tedy změna viru. Je to nový vir vzniklý mutací genu.

 Vidím, že kreacionisté jen tak brzy nevymřou. Usuzuji tak podle evoluční teorie. Jednak zastávat tento názor pravděpodobně neskýtá žádnou zvláštní nevýhodu. Myšlenka kreacionismu se bude dále šířit, protože má k tomu celkem vhodné podmínky a proto, že přijmout tuto myšlenku za svou může pro některé jednotlivce skýtat docela dobré výhody, u různých jedinců různé.

 

Přesto věřím, že kreacionisté jednou vyhynou, pokud nezmění svůj názor, ale bude to trvat ještě hodně dlouho...-))

 

 Znovu píšu, že nadále nehodlám komunikovat s žádnými tvrdošíjnými zastánci kreacionismu nebo ID, protože to prostě nemá smysl.

 

Jirka

 

Odpověď na námitky

 

Vážený pane,

sporem kolem původu světa se zabývám asi 40 let. Je to komplexní záležitost a vše závisí na úhlu pohledu. Můj stěžejní argument proti evoluční teorii (a vlastně jakékoliv teorii o minulosti) a prosím, abyste právě toto objektivně zvážil, je, že člověk (vědec) si může selektivně vybrat (vyfiltrovat) jakákoliv vhodná fakta/data pro jakoukoliv představu o minulosti, říkat této představě „vědecká“ a prosazovat ji. Tedy vyberu, co se pro mojí zamilovanou hypotézu hodí, ostatní (nevyhovující dané teorii) zamlčím, zamlžím, ignoruji či bagatelizuji, případně nějak lacině odvysvětlím, nebo o problémech prohlásím, že je to zatím záhada, tajemství, které jistě v budoucnu bude vysvětleno – jak jinak ovšem, než že ku prospěchu mé hypotézy. To je přesně, do puntíku to, co darwinisté už od dob Darwina dělají spolu s velikou sérií různých podvodů pro podporu této jejich zamilované hypotézy - mohu na požádání vyjmenovat. Takto je možno ovšem prokázat z minulosti cokoli (protože se minulé procesy nedají zopakovat a testovat, tedy falzifikovat či použít k predikci, např. vznik křídla z nekřídla). Takto mohu prokázat, že pyramida vznikla dlouhodobými procesy  stejně dobře jako velbloud stojící vedle ní (to první se kupodivu popírá, to druhé nadšeně věří, přestože první je snadněji prokazatelné než druhé!, vždyť jde o soustavy neživé hmoty v obou případech).

 

 Ukazuji posluchačům při svých přednáškách, že Darwin se zmýlil prakticky ve všem, na čem založil myšlenku evoluce – už toto by mělo být „mementem“ pro jeho stoupence. Dále, že se evoluční teorie po Darwinovi, jak on se mylně domníval, nikdy už neověřovala – byla jen nadšeně okamžitě věřena a přijata a zmíněnou selekcí dat dokazována (jeho kniha „On the Origin of Species…“ okamžitě rozebrána a znovu vydávána), protože jde nikoli o přírodovědu, tedy poctivé hledání pravdy, kdy se váží poctivě všechna fakta „pro i proti“, ale o ideologii, vlastně náhradu náboženství – a to už tehdy, v jeho době, kdy církev byla velmi nepopulární jako je dnes. (hlavní bůh je „přírodní výběr“, ostatní bohové jsou pomocní: čas, energie, nahodilost atd.). Přírodní výběr jistě existuje, klíčová otázka však je, zda dokáže to, co mu darwinisté přisuzují. Zda jen nevybírá z toho, co už je a bylo, místo aby vytvářel nové programy. To je klíčové a velmi rozdílné! Dítě, které staví rozličné věci z Lega, ale Lego nevyrobilo. To je podstatný rozdíl v nazírání. Dále třeba to, že Darwin neznal izotopové datovací metody, protože v jeho době neexistovaly.  Jak je ale možné, že až 30 let po něm  se jeho odhad, že zemské vrstvy jsou snad staré miliony let, skutečně potvrdil měřením? (do té doby se na univerzitách učila teorie biblické potopy a stáří Země 6000 let a Lord Kelvin, kterého Darwin nazval „odporným strašákem“, prokazoval z měření, že Země není miliardy let stará)  Že by tak ohromná trefa? Že by geniální Darwinova intuice?

 

 Ne, nepotvrdil, žádná trefa, žádná geniální intuice, ale nadšení evolucionisté vybrali a stále dodnes vybírají jen ta měření a ta výsledná data měření času (to je ta selekce), která se pro potvrzení Darwinovy domněnky hodila – a dodnes se přijímají jen ty výsledky datování, které zapadají do evolučních požadavků na stáří daného vzorku! Pokud byste to poctivě sledoval, musel byste se smát. Říká se tomu „datovací hra“. Tedy čistá filtrace dat potřebných pro podporu zamilované hypotézy. Pomocí této mozaiky, selekce dat, nejen v datování, ale ve všech oblastech zkoumání přírody, je ovšem možné, jak jsem již řekl, udělat jakýkoliv! obraz o minulosti, třeba že Hitler byl lidumil a zvláště miloval Židy (vyberu např. tyto důkazy: v jeho armádě bojovalo spousta židovských vojáků, Hitler byl společenský člověk, miloval přírodu a zvířata, citlivý, nikdy by nedovolil koncentráky, Němci byli v jeho době vrcholným kulturním národem se silným náboženským cítěním atd) – ne, nepřeháním. Záměrnou selekcí dat si uděláte, zvláště o té dávné minulosti, jakýkoliv obraz. Třeba že v Blaníku je vojsko rytířů. A tedy i ten neuvěřitelný obraz ze všech neuvěřitelných: že neživá hmota sama ožila, slepá začala vidět, hluchá sama od sebe začala slyšet a nemyslící hmota začala, jen tak sama od sebe, myslet. Neuvěřitelné, ale dnes už tak zažité, že bojovat proti tomu je sisyfovské. To se samozřejmě týká i víry v Boha, ve stvoření a čehokoliv, tedy oné selekce dat. Je jen na každém z nás, kde vidíme více argumentů a pádnější důkazy. Já je po řadě let našel v existenci Stvořitele a v prioritě softwaru nad hardwarem.   

 

 Dnes živé z neživého nevzniká (přinejmenším „od doby Pasteura“), evolucionistům však kdysi dávno „prý neživé ožilo“ (je kuriózní, jak Pasteurův zákon biogeneze, tedy že živé vzniká jen ze živého, mizí ze školních učebnic, protože je pro evoluční víru nepohodlný /neplést, prosím, s mylným a na podvodech postaveným zákonem Ernsta Haeckela, tzv. biogenetickým zákonem rekapitulace, který také mizí, ale proto, že je mylný, na rozdíl od toho Pasteurova/. Dnes ptáci z plazů nevznikají, ani oboježivelníci z ryb, evolucionistům se však toto kdysi dávno dělo po miliony let. Proč? Ne proto, že by pro to byly důkazy, ale když škrtneme tvůrce plazů, nějak jejich existenci vyložit musíme, že?  „Dávno tomu dávno a bylo nebylo a za devatero horami a devatero řekami“  - jistě víte, který žánr má tyto „důkazy“. Nyní k Vašim konkrétním dotazům:

 

 Ad1) Právě HIV dokazuje, že k žádné evoluci nedochází, protože poměrně rychle mutující virus je pořád stejný – pokud jde o evoluci. Je to pořád HIV, stejně jako jiné viry či bakterie. Prvohorní bakterie jsou jako ty dnešní. Nulová evoluce. Prvohorní stonožky jsou jako ty současné. Prvohorní hmyz je identický se současným, nulová evoluce. Prosím, nepleťte si evoluci, tedy vznik nových genů, s jakoukoliv jinou změnou. Toto často evolucionisté dělají, že vydávají jakoukoliv změnu za evoluci: dům sám spadne, zcela samovolně, ejhle, je to důkaz, že se i sám postavil, je model evoluční víry. Organizmus vymizí, je to důkaz evoluce. Křídlo zakrní, důkaz evoluce. Virus zmutuje, důkaz evoluce.

 

 Virus i bakterie, tak jako vyšší organizmy, jsou vybaveny imunitními schopnostmi a dalšími systémy (reparačními enzymy, autoimunitními systémy atd.), které těmto organizmům zajišťují přežití. Mohou přeprogramovat aktivní místa antigenu, takže protilátka už je nepozná, získaná rezistence také často není nic jiného než ztráta nějaké schopnosti (znecitlivění), např. poškození membránové pumpy, takže jed se už nedostane přes buněčnou stěnu (když přijdu o ruku, jsem odolnější vůči infekci, pokud jde o končetiny – ale evolučně tím nejsem výš), gramnegativní bakterie jsou obecně odolnější vůči antibiotikům (mají pevnější buněčnou stěnu) a samozřejmě je tu přirozená rezistence, která existovala dávno před antibiotiky, jak lze prokázat. Suma sumárum: zde není evolučně nic nového! stejně, jako není evolučně nic nového to, že tu dnes máme stovky nových ras psů či koček, které za Římanů neexistovaly – to není evoluce, jak si lidé pletou. (naopak, tyto rasy jsou geneticky chudší než divoké typy) Je to na dlouhé povídání, nechci Vás zahlcovat. Ale právě rychle se množící bakterie či hmyz (octomilka, např.) jsou krásným důkazem, jak evoluce nefunguje, a že jde jen o nedoložitelný proces, který může být jen věřen o minulosti, nic víc, díky přísné selekci dat.

 

 Ad2) Ano, zemské procesy mohou být velmi rychlé, a při biblické potopě zřejmě velmi rychlé byly, jak lze doložit třeba procesy ze současných katastrof (výbuch sv. Heleny v roce 1980 zanechal velmi podobné formace v miniaturním měřítku, např. i zuhelnatění). Právě všechny sedimentované vrstvy od prvohor až k současnosti ukazují, že byly naneseny velmi rychle: vidíme to ze stočených, ale nepopraskaných silných vrstev, nyní už pevně zkonsolidovaných, vidíme to z polystrátových stromů či jiných organizmů, procházejících mnoha vrstvami, evolučně údajně stovky tisíc či milionů let starých (mám pěkné obrázky), nikde v celém fanerozoiku nenacházíme meteority ani impakty ani tektity – to 600 milionů let nepadaly meteority na Zem a začaly padat až koncem třetihor, a tak všechny impakty a taveniny jsou jen na povrchu Země? Vrstvy jsou zcela přirozeně na sobě naneseny, ale protože velmi často neodpovídají evoluční posloupnosti, musely se údajně v minulosti přesouvat, zvětrávat atd., aby se vyhovělo evolučnímu pohledu a třeba faktu, že prvohory jsou na druhohorách atd, protože „vyšší“ zkameněliny jsou „níže“ než ty „nižší“. Mezi vrstvami nenacházíme důsledky eroze, často žádnou půdu, všimněte si prosím, jak členitý terén je dnes na zemi, ale u vrstev prvohor či druhohor nic takového nenalézáme, atd., atd., je toho velmi mnoho.

 

 Jen Darwinův pohled vyžadoval miliony let, ne vlastní geologie. Ta se stala služkou darwinismu. Vědecká skupina ICR/CRSQ v USA s názvem RATE dnes vyčleněná jen pro měření stáří našla řadu důkazů, že zemské skály (prekambrijské) jsou jen pár tisíc let staré (zirkonové krystaly obsahují velké množství helia, naopak v atmosféře je ho málo, nenulový obsah radioaktiv. ox. uhlič. v uhlí, radiohala polonia atd.). Cementací a geopolymerací mohlo dojít po potopě k velmi rychlému utuhnutí vrstev – o čemž také charakter vrstev svědčí. (ztratil se mi, bohužel, obrázek, jak Římani budovali nějakou přehradu a nechali tam ve velké hromadě písku zapíchlou železnou tyč, která dnes ale trčí z tvrdé skály!) Např. pohoří Andy se mělo dle evolučního pohledu vytvořit před 200 mil. let, ale jejich eroze je tak mohutná (v současnosti!), že už za 56 mil. let by byly srovnány se zemí. Co s tím? Kreacionisté pracují na modelu popotopní Země, se všemi důsledky této obrovské katastrofy, tedy veškerou tektonikou, vrásněním, posuvů pevninských desek, oceánských riftů atd.

 

 Ad3) Krystaly rostou z roztoku dle předem daných iontových či jiných vazeb mezi atomy a molekulami krystalické mřížky, pravidelně, proto je můžeme řadit do soustav. Už to by Vás mělo upozornit, že nejde o evoluci. Entropie může takto klesat, protože jde o proces „naprogramovaný“, stejně jako je tomu u živých organizmů. Nejde tedy o náhodné děje, a už vůbec ne o vznik specificky složitých, neperiodických struktur, jako jsou třeba buňky. Kdyby šlo o evoluci, měli bychom pokaždé jinou vločku sněhu, krystal soli či grafitu. Je to asi stejné, jako byste za důkaz evoluce prohlašoval gravitaci či vznik jakékoliv chemické látky dle stále stejného sumárního vzorce, nebo ontogenezi ze zygoty. Právě opakovatelné zákonitosti ve hmotě neživé i živé (kdy vzniká stále to samé, předpověditelné, spočitatelné) jsou mocným důkazem, že k evoluci nemůže vůbec docházet, že tedy jakýsi pomyslný dávný vývoj na základě evolučního vzorce: náhoda/výběr lepší varianty/následné hromadění lepších variant a jejich integrace do jedné soustavy/a tak vznik zcela nové soustavy a programu pro její kopírování - je čirá fantazie, právě ve světle stále se opakujících predikovatelných dějů a lidské možnosti stanovit jejich zákonitosti tyto děje popisující, včetně pravděpodobnostních výpočtů. To je vše v silném rozporu s evolucí, stejně jako vznik krystalu či stromu ze semena nebo uspořádání planet.  Evoluce přece postuluje stále nové a složitější soustavy, nárůst informačního obsahu, miliony let klesající entropii, vzrůst Gibbsovy volné energie, zesložiťování jedné jediné soustavy prvků – kdepak to ale pozorujeme, ruku na srdce? Nepozorujeme spíše opak? Samovolnou ztrátu funkčnosti, nárůst entropie, pokles a informační šumy, stárnutí a rozpad? Že by hmota v minulosti se chovala zcela opačně? Ne, tomu se dá věřit, nikoli to prokazovat.

 

 Ad4) Noe vzal jen zástupce tzv. základních typů (označovaných dnes kreacionisty jako holobaramin). Z nich se především normální mendelovskou variabilitou a přírodním výběrem a snad i mutacemi vyčlenily po potopě variety, z nichž mnohé přežily, jiné nepřežily – což je právě opak evoluce. Takže např. Noe mohl vzít na loď jen jeden pár vlků, samce a samici, mající v sobě bohatý genom pro selekci (nikoli evoluci) a z tohoto jediného dávného páru dnes máme pět set současných psích plemen, vlky, lišky kojoty či šakaly, tedy vše, co patří do psovité čeledi. Ale už ne medvědy, kočky či lidi – to v genomu dávného vlčího páru nebylo. To nemá s evolucí nic společného, naopak, ukazuje to na velkou genetickou bohatost/a bariéry mezi čeleděmi v minulosti a stále větší chudost (genomu/genofondu/fenotypu) v současnosti u jednotlivých segregovaných plemen. To ovšem Darwin neznal.

 

Právě zkameněliny jsou jedním z mohutných důkazů proti evoluci a trápí evolucionisty už od Darwina. Kdyby se skutečně miliony let tvorové vyvíjeli a transformovali tak, jak to postuluje evoluční víra, musely by být v zemských vrstvách miliardy, stamiliardy přechodných tvarů. Nelze se na nic vymlouvat (teorií, proč nejsou zkameněliny, je mnoho), statistický vzorek zkamenělin je dnes dostatečně reprezentativní (asi 250 milionů v muzeích, miliardy ještě v zemi) a ukazuje zcela přesvědčivě, že evoluční pohled  je jen výmysl. Tyto přechodné hypotetické formy byly právě více fit, proto přežily, mohly se tedy snadno zachovat, tváří v tvář tomu, že se zachovaly miliardy konečných forem. Pomysleme třeba na hlodavce, hmyz nebo ptáky, tedy velmi rychle se množící tvory a rozšířené po celém světě. Není možné, abychom nenašli miliardy jejich zkamenělin s přechodnými formami. Nic takového však neexistuje. Nalézáme jen hlodavce, ptáky, hmyz (často velmi dobře zachovalý!) atd. Vše jiné, než evoluce. Považte kambrijskou explozi. I takový evoluční fanda jako Dawkins přiznává, že je to šok a voda na kreacionistický mlýn. Jakoby do začátku prvohor spadly tyto zkameněliny z nebe, bez jakékoliv stopy po vývoji (např. oči či krunýře trilobitů). Jen fanatik to nechce vidět.  Donedávna se postulovalo, že první ryby jsou až z devonu, dnes už máme nepochybné nálezy ryb/obratlovců i před kambriem – samozřejmě beze stopy jakéhokoliv vývoje! V kambrijských a předkambrijských skalách po celém světě nalézáme i pylová zrna kvetoucích rostlin – naprostý šok pro evoluční víru. Opravdu, pokud nejste zaujatý, zkameněliny jsou mohutným důkazem stvoření, respektive stvoření zničeného potopou. Stejně tak ropa, zem. plyn a nafta – naprosto přesvědčivé důkazy stvoření, zcela v rozporu s evolucí (nebo snad víte o nějakém místě na zemi, kde by rašelina přecházela v lignit, ten v hnědé uhlí, to v černé a to v antracit?) Takže vymírání druhů  je jistě právě v souladu se stvořením (a jeho postupným úpadkem) spíše než s evolucí.

 

 Ad5) Na tuto otázku jsem již jasně odpověděl. Evoluční teorie je náhrada za odhozené náboženství. Vědci jsou jen lidé, potřebují hypotézu, pracovní šablonu, podle které pracují. Mnozí, ne všichni, si vybrali svobodně ale špatně ateistický, materialistický pohled na svět. Že vše začalo skoro z nuly (např. Atkins to tak vidí) od nějakého praatomu či kvarků (jen Bůh ví z čeho a proč by se vůbec mělo něco vyvíjet a ne spíše zůstat tak, jak to bylo) a vyvíjelo se až k nám (je komické, jak evoluce byla vztažena od živých organizmů i na neživé objekty, to přiznává i zmíněný Dawkins, že je to trochu trapné). Chápu, že my, odchovanci materializmu od dětských let, velmi obtížně přijímáme pohled, že věčné a prvotní může být spojeno s osobností, Bohem, vysokou inteligencí, a ne mrtvou hmotou. Je to obtížné, ale možné – a zcela přesvědčivé v době informačních technologií, kdy vše, zcela vše, co známe z lidské oblasti stejně jako ze živé přírody, začíná neviditelným softwarem, tedy i ten viditelný hardware. Informace je dnes zcela plnohodnotnou vědeckou kategorií, vedle hmoty, energie, prostoru a času. Proč by neměla a nemohla být právě ona na samém začátku? Je nějaký vědecký důkaz, že svět nezačal právě informací, kterou si věřící lidé spojují s Bohem, jakožto jejím nosičem? Je nějaký přesvědčivý materialistický důkaz, že „na počátku nebyl logos“, tedy informace?

 

 Informace je však pro hypotézu evolucionisty na počátku zakázána, musela se až „dovyvinout“ – tak je formulována ale jen jeho představa, hypotéza, dogma, ne realita sama. To je ale velký materialistický problém, protože neznáme žádný spontánní proces generující informaci (na rozdíl od všeho, co ji degraduje) – pokud však rozumíte, co to informace je, a nezaměňujete ji mylně za nějakou změnu, jak jste psal třeba o proteinu či jiné mrtvé struktuře. To není, prosím, informace!! Informace, potažmo program, je systém kódovaných instrukcí, tedy sled minimálního počtu specifických symbolů, který sám o sobě nedává žádný smysl, jen se kopíruje, překládá a exprimuje na příslušném zařízení (např. ribozomech) za účelem stavby nové struktury – která až sama dává smysl a působí jako hmatatelná realita. To je informace – a jako taková, s celým tím ohromným komplexem potřebným pro její exprimaci nevzniká, pokud dodnes víme, nikdy nikde spontánně (ani si neumíme představit, jak by mohla).

 

 

Polemika Pavla Kábrta s některými evolucionisty na webu Planetopia – upraveno 10/2006

www.planetopia.webzdarma.cz

Je mi s podivem, jak se někteří evolucionisté tváří, že je naprosto vše v pořádku a jen pár kreačních fundamentalistů, čtenářů Bible, dělá vlny. Opravdu nevíte o tom, že i z Vašich vlastních řad, často vážení vědci evoluční teorii či darwinismus silně v minulosti i dnes napadali a napadají a používají stejné argumenty, jako kreacionisté, přestože se k nim nehlásí? Opravdu jste nikdy neslyšeli o jménech Grassé, Michael Denton, Uwe George, Aime Michel, Andrée Tetry, René Chauvin, Macbeth, Matthews, Fred Hoyle, Hannes Alfven, Geoffrey Burbidge, Halton Arp, Čížek, Segal, Pat Shipman, Arthur Keith, Emil Paleček či Popper, kteří nejsou kreacionisty, ani náboženskými fanatiky, a přesto ostře napadli řadu věcí ve Vaší zamilované teorii? Na sjezdu Britské vědecké společnosti (British Association of Science) byl v roce 1865 (šest let po vydání stěžejního Darwinova díla „O vzniku druhů“) sepsán manifest a podepsán 617 vědci, v němž prohlásili svou víru nejen v pravdivost a věrohodnost Bible, ale také svoji víru v soulad Bible a přírodních věd (opis je uložen v Bodleinské knihovně v Oxfordu). Manifest začíná slovy: „My, podepsaní badatelé přírodních věd, přejeme si tímto vyjádřit své upřímné politování nad tím, že bádání o vědeckých pravdách bylo zvráceno některými z našich řad tím, že uvádějí v pochybnost Písma svatá, co do pravdivosti a věrohodnosti....“. Někdy mám silný pocit, že se vyhýbáte webovým stránkám, kterých je celá spousta a kde se velmi solidně a otevřeně diskutují věci mezi kreacionisty a evolucionisty, takže jste nějak mimo, anebo Vás to prostě nezajímá, tedy pravda sama a jak se věci skutečně mají, a bránit evoluci je pro Vás jen takový sport či hra k zabití času, což se mi jeví pravděpodobnější.

 

Je dost upřímných evolucionistů, kteří přiznávají sobě i druhým, že řada věcí v evoluční teorii nejsou jen kosmetické vady! Vy ale ani ty kosmetické vady často nepřiznáte. Prosím Vás, probuďte se, 2. světová válka fakt už skončila a Talk Origins není jediný web, ze kterého můžete čerpat informace o kreacionismu a hned i jeho kritice.

 

Poznání nadýmá, ale láska vzdělává a pýcha předchází pád, tvrdí Bible. 1832 prohlásil ředitel patentového úřadu ve Washingtonu: "Navrhuji zrušení patentního úřadu. Všechno už bylo objeveno a nového nic objevit nelze." Výbor britského parlamentu dospěl k závěru, že žárovka, právě vynalezená Edisonem (1879), je exotickým artefaktem, vhodným pro lidi v USA, protože v tomto mladém státě si lidé velice potrpí na povrchní novinky, pro zbytek světa však žádný praktický význam nemá. Francois Voltaire (zemřel 1778) prohlásil, že za 150 let „neštěkne po křesťanství už ani pes". Za 50 let po jeho smrti byla v jeho domě zřízena tiskárna biblí.

 

Nadutost často vychází z primitivního dojmu, že toho hodně vím a to, co vím, je univerzálně použitelné prakticky na všechno. A tak vlastně vím skoro všechno, respektive to podstatné. Roku 1859 si jeden ješita také myslel, že ví dost na to, aby vysvětlil původ rostlin, živočichů i lidí odlišně, než se učilo na většině univerzit světa a věřilo po tisíciletí, a že zničí víru v Boha. Myslel, že už ví hodně, aby pustil do světa teorii „všeho“. Miloval svoji pušku (víc, jak vědu, jak sám připouští - Impact 5/2005/ii) a toulky po přírodě a střílel po všem, co se pohnulo (evidentně to hraničilo se sadismem), prorokoval vyhubení některých lidských „primitivních“ skupin (byl tedy rasista) a rád si vymýšlel (byl lhář).

 

Jinak to byl docela milý člověk, oblíbený, fyzicky i psychicky vážně nemocný, ovšem pohřbít do Westminsteru ho tehdy (ve středu, 26. dubna 1882, týden! po jeho smrti) nikdo z vědecké komunity nechtěl, kromě jeho fanatických přívrženců, kteří naletěli na jeho nesmysly a proti většině nakonec jeho pohřebení tam prosadili, a to dokonce vedle skutečného vědce, kreacionisty, Sira Isaaca Newtona – opět nekalými praktikami, které užívají dodnes. Jen 28 MP´s (členů parlamentu) ze 150 bylo pro pohřbení Darwina ve Westminsterském opatství. Darwinova teorie zničila pravdivý pohled na svět mnoha lidí, ještě za jeho života, a miliony lidí pak zavraždila dodatečně z jeho hrobu (Hitler, Stalin, Mao, nadšení darwinisté). Snad právě proto dnes lidé, kteří čekají na zaplacení vstupenky u branky do Westminsteru, tam po Darwinově hrobě bezděčně brutálně šlapou. Jsem šťasten, že mohu svůj pohled na svět odvozovat od Krista, a ne od Darwina, přestože vím, že následovníci obou těchto vousatých zakladatelů si ve zlém konání často mohou podat obě ruce. Odvodit zlé jednání z učení Darwina je však mnohem snazší a přímočařejší než z Krista, a to je docela zásadní věc pro životní orientaci.

 

Slovo náhoda moc nepoužívám, protože je problematické. Ono simulovat čistou nahodilost je velmi obtížné ba nemožné (Dembskij) – a proto je tak obtížné prokázat evoluci. Dosud poznané zákonitosti totiž ke vzniku života nevedou (popisují cykličnost dějů), a tomu ostatnímu nerozumíme, říkáme tomu tedy náhoda a řešíme to statisticky, často s Gaussovým rozložením, nebo jako fraktály a pod. Evolucionisté však slovo náhoda používají zhusta, Dawkins např. toto slovo používá a vysvětluje v „Slepém hodináři“ (Paseka 2002) na str. 316, co tím myslí. Ještě před padesáti lety bylo v evoluční komunitě slovo náhoda velmi frekventované, poté matematici (Guy, Kaplan aj.) ukázali, že je naivní věřit v „náhodný“ vznik života a doslova prosili evolucionisty, aby toho „náhodování“ už konečně nechali, že je to z matematického hlediska naprostá blbost. Většina evolucionistů se dala přemluvit, ale třeba nositel Nobelovy ceny Jack Monod do posledního dechu trval na slově náhoda. Ve své knize „Náhoda a nutnost“ píše: „Čirá náhoda, nic než náhoda, absolutní, slepá svoboda jako základy zázračné stavby evoluce – tento ústřední poznatek ... není už dnes jen jednou mezi jinými možnými či alespoň myslitelnými hypotézami; je jedinou představitelnou.“

 

Tak jen pro upřesnění, pane Smankote, který se tváříte, jak jste nad náhodu povýšen, ale trochu skromnosti a pravdivosti by Vám slušelo víc. Venkoncem, co jiného než náhoda Vám zbývá, nevzniká-li život ani zákonitě, ani nebyl stvořen. Snad ještě Ufoni a panspermie. Děkuji, že jste potvrdil závěr mého příspěvku o nafoukanosti. Jasně, proti Vám jsem naprostá nula, ale nejen já, jistě i mnoho lidí kolem Vás. Nebojte se, nic na Googlu o fraktálech hledat nebudu. Přečetl jsem o nich jednu knihu a řadu článků a to mi stačí, jistě o nich nevím ani setinu toho, co Vy, na rozdíl od jiných věcí. Zkuste svoji otázku položit souvěrcům, jestli se odpovědi jen pohrnou. Můj příspěvek totiž nebyl o fraktálech. Zmínil jsem je jen jako stéblo, kterého se evoluční církev chytá, protože už asi 150 let má velké problémy prokázat, že závěry Pasteura z roku 1864 (že ve sterilním prostředí život nevzniká) platí jen v časově omezeném intervalu, a ne obecně, jak si horečně evolucionsté přejí a drze učí bezbranné studenty.

 

Aha, tak on není rozdíl mezi živým a neživým, to je zas nějaká další evoluční magie, že? My méně chápaví, asi nás bude většina, pořád ještě myslíme, že je podstatné, na které straně drnu se právě nacházíme. To jsou věci. Myslel jsem, že je rozdíl mezi hromadou kamení a domem, mrtvým Hitlerem a živým, člověk se furt učí. Proč ale, když je to tak stejné, je tak snadné život odebrat a nemožné ho vrátit, i obyčejný bakterii, i ve špičkové laboratoři? To bude nějaké evoluční tajemství, trade secret. Makromolekuly živých systémů (DNA, bílkoviny atd.) mají vyšší energetickou bilanci než jejich prekurzory (heterocyklické báze, aminokyseliny, fosfáty a cukry), a nižší entropii, ani nemluvě o replikující se buňce, proto by podle klasické termodynamiky nemohly spontánně vzniknout. Že by Vám to vyřešily fraktály jakožto Maxwellův démon místo stvořitele? Na koacerváty už jste zanevřeli stejně jako na náhodu, nyní Vás mají spasit od primitivní nefunkční hypotézy fraktály, atraktory, dissipativní struktury a otevřené soustavy či neuronové sítě. Ale vlastně všechno je živé/mrtvé, tak co řešit? Smankote, buchsvama.

 

Roger Caillois to řekl stručně: "Clausius a Darwin nemohou mít oba pravdu." Stejně tak v živém světě nemohou mít pravdu Darwin a Mendel. Jak snadno by evoluční ideologové mohli dokázat evoluci na rychle se množících organizmech místo na počítačích, kde jim to tak báječně funguje. Jenže ani na bakteriích (např. k pokusům užívaný Proteus mirabilis), ani na hmyzu (Drosophila) ani na krysách jim evoluce nefunguje! Dnes se ukazuje, že bakterie jsou velmi stabilní (Jerry Moore), přestože haploidní, mnohé mutace spíše cílené (mikroorganizmus si jimi opraví poškozený genom), octomilka (Drosophila melanogaster) je po sto letech pokusů a četných zmrzačení pořád jen octomilka, a zkameněliny třeba hlodavců o evoluci mlčí. Řád hlodavců je rozšířen po celém světě, jsou velmi adaptabilní, existují v nejrůznějších biotopech, od vysokých hor až po údolí, mnozí žijí pod zemí, často se přemnožují a dle evolučního počítání tu jsou miliony let. Byli by samozřejmě ideálním dokladem vyvíjejících se živočichů pro evoluční obraz minulosti, kdyby nešlo o pohádku. Nějaký evoluční nepřítel (asi kreacionista) všechny zkameněliny dokládající jejich vývoj odstranil – to si ale máknul, vykopat bilióny hlodavčích zkamenělin, které údajná evoluce zanechala v různých etapách jejich vývoje po desítky milionů let v nejrůznějších vrstvách třetihor, a někde je tajně uskladnit, aby kreacionisti měli důvod k tvrzení, že fosilie nepodporují evoluci! Když nevěříte v Boha, měli byste alespoň věřit v démona, který Vám bere důkazy pro evoluční příběhy.

 

Jak asi vysvětlí evoluční sekta, že ve fosilním záznamu máme hlodavce, pak hlodavce a zase jenom hlodavce, od eocénu jen samí hlodavci, beze stop jejich vývoje? Že by přerušovaná rovnováha? Spíše totálně zrušená rovnováha (mysli). Podobně žalostné (pro evoluci) je to v jiných oblastech. Dr. Jerry Bergman píše: „...95% ze všech (existujících) fosilií tvoří bezobratlí mělkých moří, většinou měkkýši. Například mlže nalézáme ve spodní vrstvě, svrchní vrstvě a v každé vrstvě mezi nimi. Existuje mnoho druhů mlžů, ale mlži jsou v každé vrstvě a žijí i dnes. Neexistuje tu evoluce, prostě jen mlži! Totéž bychom mohli říci o korálech a medúzách i mnohém jiném.“ (Problém přechodných forem). Graptoliti byli v minulosti považováni za indexovou fosilii pro období ordoviku. A přece byli nedávno nalezeni živí v jižním Pacifiku. (Sue Rigby, „Graptolites Come to Life“, Nature, vol. 362, March 18, 1993, str. 209-210). Žádný vývoj, žádná evoluce, jen graptoliti. Tuatara (Haterie novozélandská) byla také považována za vyhynulou od období křídy až do chvíle, kdy byla objevena živá na Novém Zélandě. Žádná evoluce, jen tuatary: zkamenělé, pak 70 milionů let nic a nyní současné, živé. Holt, „nebyly ty správné podmínky“ anebo zlý démon/kreacionista vše odstranil.

 

Nejdůležitějšími moderními prokaryoty jsou pravděpodobně bakterie a modrozelené řasy – ti by měli být považováni za živé fosilie. Byli objeveny v hojném počtu ve skalách Jižní Ameriky o stáří skal 3,4 miliardy let dle evolučního fantaskního počítání. Kdo není fanatik, musí žasnout, proč se podstatně od té doby nezměnily, platí-li evoluce. Jak známo, skoro všechny živočišné kmeny se poprvé náhle objevily za kambrijské exploze během asi 5 milionů evolučních let (525-530). Richard Dawkins řekl: „A my nalézáme mnohé z  nich v již pokročilém stádiu evoluce, hned jak se objevily. Vypadá to, jako by tu byli zasazeni, bez evoluční historie. Není třeba zdůrazňovat, že toto objevení potěšilo kreacionisty.“ (Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, New York: W.W.Norton Co., 1987).

 

Metasekvoje – jehličnany shazující na podzim jehličí, evolucionisté až do roku 1944 tvrdili, že vyhynuly před 2 mil. let, pak dostihli reálný svět a zjistili, že ji Číňané stále pěstují (r. 1947 Číňané zaslali na Harwardskou univerzitu její semena). Za rok vyroste o 125 cm. Podobně to bylo s latimerií (Latimeria chalumnae) ze které evolucionisté udělali indexovou zkmenělinu vyhynulého druhu/řádu (lalokoploutví), podle které se určovalo stáří vrstev. Roku 1938 se evolucionisté probudili a zjistili, že ji rybáři už dlouho loví u Afriky. Jaké zklamání: žádné nožičky, ani jejich náznaky, vůbec se nepřipravovala na chůzi po souši, jak konfabulovali.

 

U latimerie je to údajných 80 mil. let, po které chybí jakékoliv zkameněliny, přestože paleoenvironment byl vhodný pro zachování fosilií. Podobně Wollemi pine, borovice objevená nedávno v Austrálii, která jaksi nějak přežila 65 mil. evolučních let (od konce křídy) bez velké změny a bez toho, že by zachovala v tomto mezidobí fosilie (zas ten démon vybrakoval všechny vrstvy). Evolucionisté nemají žádná vysvětlení, přesněji nějaká přehnaná (např. že latimerie je hlubinná ryba a její fosilie se tak špatně zachovávají, namítl mi jeden evoluční geolog při mojí přednášce). Ještě podivnější je to s měkkýšem, Neopilina, který přežil dodnes a jehož poslední předchůdce (fosilní) žil před 350 mil! evolučních let – od té doby však nezanechal jedinou fosilii, bídák jeden. Možná 350 milionů let vůbec neumíral! Dr. Walter Lammerts (kreacionista) je světová autorita v pěstování růží. Růže jím získané: Chrysler Imperial, Charlotte Armstrong, Mirandy. Získal přes tucet vyznamenání „Americká růže roku“. Říká: evoluce brzdí pokrok vědy. I přes tisíce let šlechtění je růže stále jen růží. Konec konců všichni chovatelé a pěstitelé by mohli o „evoluci“ povědět své. Kromě Lysenka a Mičurina, ti viděli evoluci na každém kroku. (jednou opilý Lysenko Stalinovi přiznal, že o evoluci ví jen to, že člověk pochází z opice – myslím, že toto vědění stačí mnohým i dnes)

 

Evoluční víra už z principu nemá nic společného se vzděláním, ale úsudkem a citem pro pravdu. Protože jde o věci minulé, a ty jsou přírodovědecky nedokazatelné, což je zásadní podmínka přírodovědy – tedy ověřitelnost toho samého mechanizmu v každé době (opakovatelnost). Jak vznikly pyramidy, velbloud nebo kde se vzala endoprotéza v koleni dávné mumie či zubní implantát, nikdo nemůže současnými přírodovědeckými metodami zjistit, stejně jako nikdo nerozpozná genom GMO (Geneticky modifikovaného organizmu) od přírodního, byl-li vytvořen před pár roky. Bába kořenářka, při pohledu na letícího čápa, když řekne „to se neudělalo samo, to musel někdo vytvořit“ má víc soudnosti než evoluční RNDrCSc. Má bystřejší úsudek, i když nic o fraktálech neví.

 

Evolucionista bude tvrdošíjně vysvětlovat velblouda, dávný kloubní implantát či neznámý GMO evolucí, protože si vzal do hlavy, že je majitelem univerzální metody na objasnění původu všeho – ví, že všechno vzniklo sebeorganizací, kauzálně, bez zásahu intelektu. Úplně všechno. Otázka pro evolucionisty, kterou zatím nikdo nezodpověděl: jak přírodovědecky rozpoznat spontánně vzniklou soustavu od té umělé, jakým přírodovědeckým postupem je rozlišit od sebe a jakou metodou prokázat, že jednu vytvořila kauzalita, samovolné procesy a tu druhou inteligence, předem pojatý záměr? Třeba jak poznáte rostlinu zasetou člověkem od té, jejíž semeno přinesl vítr? Dokážete to? Umíte rozlišit oxid uhličitý, vyráběný člověkem od toho, který vzniká v přírodě? Pokud ne, z čeho odvodíte, že egyptská pyramida vznikla kreačně, písek kolem ní evolučně, sarkofág kreačně a velbloud na tom písku stojící evolučně? Jak víte, že mikroflóru ve Vašem žaludku někdo nenaklonoval, a tudíž nevznikla kreačně, stejně jako celý žaludek? Opravdu je všechno na světě z dávných dob jen díky evoluci? Na webu lze najít obrázek nádherné kupy kvádrů podobné pyramidě, vzniklé zcela spontánně („evolučně“) v severním Irsku, útvar se nazývá „Násep obrů“. Je u toho tento komentář: According to legend, the basalt columns of Giant’s Causeway are ancient stepping stones giants used to cross the channel between Ireland and Scotland. Based on geological evidence, scientists believe the distinct pillars formed during the cooling and contracting phase of a lava flow. (Podle legendy jsou bazaltové sloupy „Náspu obrů“ kamennými stupni, které obři používali k přechodu mezi Irskem a Skotskem. Na základě geologických důkazů vědci věří, že se rozličné pilíře vytvořily z lávového výronu během fáze ochlazování a smrštění.) Všimněte si výrazu „scientists believe“ – vědci věří. (Encarta ´97) Opravdu, rozeznat od sebe struktury, vzniklé v minulosti samovolně, od těch vzniklých působení inteligence, nejde. Proto je evoluční tvrzení, že všechno z minulosti, co existuje, je původu spontánního, lež. Ničím neopodstatněná, drzá a primitivní lež. A k tomu tvrdit, že se kdysi kamení změnilo v živé maso, to už vyžaduje hodně fantazie, že?

 

Tím menší problém je vytvořit podobně stupidní teorii, že všechny egyptské pyramidy vznikly dlouhodobými horotvornými procesy při vzniku Afrického kontinentu na dně tehdejšího moře. Obrázky z Irska napovídají, jaký mechanizmus příroda mohla k vytvoření pyramid použít. Kromě toho je nalézáme i na jiných místech světa. Jednotlivé kvádry se zřejmě posouvaly horizontálně v moři v tíhovém směru, v souladu s Newtonovskou kinematikou a dynamikou, moře tehdy v druhohorách pokrývalo právě Afriku. Vlivem turbulence vody a hydrostatických sil se nakupily tyto čedičové kvádry do podoby pyramidových mohyl v průběhu milionů let. Přírodní výběr samozřejmě dával přednost takovému uspořádání kvádrů, které bylo více kompaktní a jehož části byly pevněji spojeny, ostatní neobstálo v selekčním tlaku gravitace, spadlo či se vydrolilo. Jak moře ustupovalo, postupně se kvádry (nejsou ničím spojeny) vynořovaly a přirozeně vznikl jednolitý útvar s pevnější a širší základnou (nejprve zcela obklopený pískem), což odpovídá gravitačním silám a statickému vektorovému rozložení podobnému Cremonovu obrazci při řešení kompaktních prutových konstrukcí (ve statice). V okolí současných pyramid je písek, což dokládá tvrzení, že vznikly na dně tehdejších moří. Vlivem kavitace pak došlo i k vytvoření vnitřních chodeb a dutin. Není vyloučené, že lidé později něco upravili a využili např. pro pohřbívání. Spontánní vznik pyramid je podporován také tím, že mají různou velikost a některé jsou neúplné, a často v jiných částech světa rozmanité, jak přírodní výběr působil v různých prostředích. Je nějaký přírodovědecký důvod, proč by tato teorie nebyla správná?

 

Otázka vzniku života a druhů je jen otázka citu, zkušenosti, víry, diskuze, snášení různých pro a proti a soudnosti. Je to mozaika argumentů pro a proti. Proto to byl právník, kdo silně nabořil evoluční pohádky v poslední době (Johnson). Samozřejmě, že jím čeští evolucionisté pohrdli (Zrzavý) pro jeho právnické vzdělání, na rozdíl od amerických evolučních vědců, kteří jej vzali vážně a zvali jej na svá různá sympózia. Kdepak by mohl právník cokoli říct našim nafoukaným českým evolucionistům, to by tak scházelo. A vůbec někdo, kdo nevyznává stejné dogma, i kdyby měl dvacet titulů. Kreacionista Dr. Wilder Smith měl tři doktoráty v přírodních vědách a nenáviděli ho jako Mendela, mám doma dva dopisy jednoho nabubřelého katolického českého vědce, který píše do Říma a kritizuje vydání Smithovy knihy „Přírodní vědy neznají žádnou evoluci“ v římské Akademii. Jeden ten dopis začíná slovy: …já jsem vědec, ba více než vědec… Je psán česky a snad si ho ten „vícevědec“ nechal alespoň přeložit, než ho odeslal.

 

Jde jen o právní spor, ne o spor přírodovědecký. A jako u každého soudu, vědecké důkazy hrají roli jen indicií, silnějších či slabších, nic víc a nic méně. Konečný verdikt vynáší jen soudnost - úsudek, rozličného stupně a kvality, nikoli pokus. Je to přece o minulosti. Křídlo ptáka dnes nevzniká z končetiny plaza či dinosaura. Jak vzniklo lze věřit, není to však realita, jde o pohled na historii, tedy dějepis. Proto by se původ organizmů neměl učit v biologii, tam dějepis a filozofie nepatří, ani ta evoluční, ani kreační. Jeden ze lživých úskoků evoluční církve je tvrzení, že oni jsou vědci a kreacionisté věřící. To je často opakovaná mantra evolučního ideologického oddělení. Obě strany jsou věřící, přestože jedni i druzí dokazují svůj pohled na historii také z přírodovědy.

 

Proto Lynn Marguliusová, profesorka biologie na univerzitě v Massachusetts, USA, (přišla s teorií endosymbiózy koncem 60. let) řekla, že historie bude na neodarwinismus nakonec pohlížet jako na "druhořadou náboženskou sektu dvacátého století, existující v rámci rozrůstajícího se náboženského smýšlení anglosaské biologie". A to přesto, že je sama zuřivou ateistkou. Fatimu Cvrčkovou, píšící občas do Vesmíru, asi nikdo nepodezřívá z kreacionismu (to by ji evoluční cenzoři neotiskli), přesto napsala: „Od vědy ale nemůžeme čekat odpověď na otázku ´odkud jsme přišli´...Nejproblematičtější částí takového scénáře /od vychladlé anorganické Země ke světu, který známe, i s námi/ je začátek: jak mohlo povstat živé z neživého? … Podstatná část ´genů bez fenotypu´ jsou právě geny, které v žádném případě zanedbat nesmíme: geny, jejichž funkce je tak životně důležitá, že si buňka nemůže dovolit ani to nejmenší poškození, a proto je má hned víckrát....kybernetici už dávno vědí, že čím je systém složitější, tím redundatnější musí být, aby měl šanci na stabilitu; ´zbytečnosti´ se stávají nezbytnou součástí systému....Vznik primitivní buňky, která obsahuje i záložní dráhy k zajištění základních funkcí v případě poruchy, se čím dál tím víc podobá pověstnému sestavení hodinek při náhodném třepání pytlem součástek...hovoří se dokonce o ´kvantovém skoku´ ve velikosti genomu na rozhraní mezi prokaryoty a eukaryoty (a možná i mezi nižšími živočichy a obratlovci, i když tam je situace daleko méně jasná)...Jinak řečeno: pro naše dávné předchůdce bylo úspěchem už to, že dokázali vzdorovat tlaku termodynamických zákonů a zachovat svou uspořádanost, obnovujíce neustále své struktury na účet energie z okolí.“ (Vesmír3/1996/str.128) Lynn a Fatima jsou evolucionistky, občas trochu upřímné.

 

Mnozí evoluční ideologové dělají frajery, že je jim zcela jasné, jak vznikl vesmír, život, rostliny, zvířata i lidi – a co jim jasné není, jistě v budoucnosti vysvětlí, jak jinak než evolučně. Chytli se nápadu svého vousatého praotce snipera (střelce), který „z měnících se délek kravských ocasů“ přišel na „teorii všeho“. A kdo má jiný názor, není vědec, tvrdí evoluční sekta nafoukaně. Pýcha však předchází pád. Dr. Whitcomb a dr. Morris píší v „The Genesis Flood“: „Když mohl nedostudovaný bohoslovec a amatér ve vědě /Darwin/ položit základy teorie evoluce, podobně jako filosofické základy současné geologie položili amatéři, negeologové, jako byli Charles Lyell (právník), William Smith (zeměměřič), James Hutton (zemědělec), John Playfair (matematik), George Cuvier (srovnávací anatom) a četní teologové (Buckland, Fleming, Pye Smith, Sedgwick), proč by tedy zase neodborníci nemohli tyto falešné filosofické koncepce ve vědách rozbít?"

 

 

Diskuze Pavla Kábrta s Georgem

 

Vážený Georgi,

kreacionisté také dělají počítačové simulace, není to tak dlouho, co si kvůli tomu opatřili nějaký superrychlý počítač v CRS. Mohu Vám jeden takový jednoduchý prográmek (pro normální PC) poslat, ze kterého je jasné, že „náhoda neumí programovat“. Má 895kB v zipu, jmenuje se weasel, lasička, možná to znáte.

 

Myslím, že si těžko porozumíme, oba dobře víme, že když někdo se rozhodl něčemu věřit, není s ním k hnutí.

 

Já v evoluci nevěřím proto, že pro stvoření, dle mých informací, svědčí mnohem více faktů z nejrůznějších oblastí lidského poznání než pro evoluci, říkám tomu mozaikový argument. Vy a další, budu-li tyto věci jmenovat jednu za druhou, každou z nich shodíte se stolu – pročetl jsem si některé Vaše starší příspěvky zde a mohu občas dopředu říct, jak odpovíte. Toto „shození“ pro mne však nepředstavuje ve většině případů popření základního argumentu, spíše jen únik z něj. Zde je několik argumentů pro moji víru ve stvoření a předpokládané evoluční komentáře Vás i ostatních.

 

1. Otevřené neživé soustavy kolem nás (chemické sloučeniny, fyzikální soustavy, programy) vykazují samovolnou a dlouhodobou tendenci stárnout, tj. rozpadat se, ztrácet využitelnou energii a informační vydatnost. Tomu lze zabránit jen vnitřním programem nebo vnějšími promyšlenými zásahy.

 

K – Kábrt: tato všeobecná tendence hmotných soustav je očividná, je to OOF („overwhelming observable fact“ = ohromující očividný fakt), nic na tom nemění uměle navozené výjimky nebo krátkodobé fluktuace.

 

G – George: má to svoje výjimky, entropie může i samovolně klesat, nedávné pokusy to prokazují, proto druhý termodynamický zákon nemůže být argumentem proti chemické evoluci a samovolnému vzniku života. Ten, kdo to tvrdí, nerozumí termodynamice.

 

2. K samovolným změnám v uspořádanosti prvků otevřených soustav dochází zcela běžně i za poklesu entropie. Zatím však nebyl zdokumentován žádný proces, při kterém by tyto změny, k nimž dochází spontánně v jedné soustavě nebo v různých soustavách (na různých místech) a v různých časech, byly nějak samovolně a hlavně dlouhodobě integrovány a vzájemně koordinovány v jediné soustavě tak, aby to negovalo tvrzení v bodě 1.

 

K – toto je silný argument (OOF) vůči tvrzení, že kdysi dávno se v dlouhých časových úsecích samovolně vytvořily na nějaké planetě „oázy soutěživých nestárnoucích soustav neživých prvků“, ve kterých dlouhodobě klesala entropie a zároveň se vytvářelo stále složitější programové vybavení, které nakonec převzalo řízení nad celou takovou soustavou, až došlo k její reprodukci a látkové výměně s okolím (podléhajícím i nadále entropii).

 

G – zde nevím, co by odpověděl, zde totiž nejde o entropii, ale o něco jiného (je nutno pozorně číst bod 2). Telestova dávná odpověď byla, že neví a zamyslí se...

 

3. Na světě existuje obrovské množství menších živočichů, jejichž rozmnožovací cyklus je velmi rychlý, zvláště ze skupin jednobuněčných a hmyzu. Ti nám v laboratoři vytvoří desítky tisíc generací během života člověka. Změny, které na nich pozorujeme, mají velmi podobný výsledek, jako u neživých soustav, popsaný v bodě 1, 2. Snad s tím rozdílem, pro jejich evoluci rovněž nepříznivým, že stabilita bakteriálního i hmyzího organizmu vůči různým změnám média a prostředí je neuvěřitelně vysoká, tedy že přirozeně vzdorují změnám. (viz poznámky níže)

 

K – tyto pokusy na rychle se množících organizmech znevažují klasickou evoluční výmluvu, že pro pozorování evolučních procesů jsou nutné miliony let, což je tedy pro lidi nemožné; tyto pokusy jsou očividným (OOF) důkazem, že když k evoluci u rychle se množících organizmů nedochází dnes, ani za podmínek spontánních ani dokonce za podmínek uměle evolučně příznivě navozených, není tudíž žádný racionální důvod věřit, že k evoluci došlo v dávné minulosti, ale naopak, máme hmatatelné důvody ukazující na stvořitele.

 

G – mnohé organizmy se už nemají důvod vyvíjet, jsou plně adaptovány na své prostředí, proto se nám v laboratoři nevyvíjejí. A co vůbec byste chtěl, aby z těch bakterií nebo octomilek vzniklo? Na počítačích však simulovat vývoj umíme. Tyto argumenty vychází jen z neznalostí kreacionistů.

 

4. I kdybychom vzali nějaké nejnižší číslo počtu všech druhů organizmů žijících dnes na zemi (třeba 2 miliony, ale může to být i 10 milionů, nikdo to neví) a přidali druhy vymřelé (na 1000 vzniklých připadá prý 999 vymřelých – David Storch), dojdeme k závěru, že z hlediska matematické statistiky musí být zemské sedimentární vrstvy (došlo-li k evoluci) tím nejlepším dokladem postupného, jemně odstupňovaného, miliony let trvajícího vývoje všech těchto organizmů. Museli bychom ve zkamenělinách nacházet stovky tisíc postupných vývojových linií s jemně odstupňovanými morfologickými odchylkami mezi následnými generacemi představujícími jednu vývojovou linii k určitému novému orgánu a organismu, např. jemné kaskády vznikajícího peří ze šupin, křídel, končetin, krunýřů, srsti, kloubů atd. Nic takového ve zkamenělinách není. Vezmeme-li si např. po celém světě hojně rozšířené zkameněliny trilobitů – nemáme ani náznak jejich postupné evoluce – jakoby spadli z nebe. Z hlediska statisticky pravděpodobnostního rozložení zkamenělých členů vývojových linií se nelze vymlouvat na to, že většina z nich chybí a zachovaly se většinou jen konečné formy. Tyto mezičlánky nechybí proto, že se nezachovaly, ale proto, že nikdy neexistovaly.

 

K – fatální chybění tisíců řetězců zkamenělých mezičlánků, které si uvědomoval nejen Darwin, ale i mnozí (poctiví) paleontologové po něm ukazuje, že žádná evoluce v minulosti neproběhla. 300 milionů dnes známých zkamenělin dává zřetelný obraz (OOF) o dávném stvoření hotových původních typů (baramin), ne o evoluci. Tito původní, jasně odlišitelní zástupci současných příbuzných skupin (rodů, čeledí) organizmů se během času mohli měnit v rámci mendelovské variability, mohli vymírat či degenerovat (to jsou ty evoluční "mezičlánky"), ale nic víc, nikam se nevyvíjeli – nebyl k tomu žádný dnes známý přírodovědecký důvod!

 

G – názor na zkameněliny neznám, Madzia, Telesto: Podmínky pro zkamenění tvorů byly v minulosti různé, často nebyly splněny. Kromě toho je obtížné definovat, co by vlastně měl takový mezičlánek být a které znaky by vlastně měl zahrnovat, kreacionisté mají nepřiměřené a zmatečné nároky, které nikdy žádný nález neuspokojí. Mihulka: začátek a konec vzniku druhu není často zřetelný a představuje směs starých i nových znaků, kreacionisté zbytečně povykují. 

 

5. Povrch Země je očividným svědectvím o celosvětové potopě, jak ji popisuje Bible i řada literárních dokladů mnoha dávných národů z celého světa. Oceány vody, ledový pokryv zemských pólů a v nich zamrzlá zvířata, obrovské nánosy jílů, pískovců, vápenců, břidlic a dalších sedimentárních hornin po celém světě, v nich celé hřbitovy zkamenělých mrtvol nejrůznějších organizmů (miliardy dosud nevyzvednutých), často v masových hrobech zcela neevolučně promíchaných (dnes vznik takového množství zkamenělin nikde nepozorujeme), dále uhelné pánve po celém světě i pod póly, ložiska ropy, polystrátové zkameněliny (vertikálně stojící zkamenělé stromy či zkamenělí hadi přes mnoho vrstev) a v neposlední řadě velká spousta nálezů ve vrstvách neslučitelných s evoluční stratigrafií, to je jen malý výčet toho, co ukazuje na obraz jednorázové katastrofy, nikoliv postupný vývoj. Např. uhlí potřebuje ke svému, velmi rychlému vzniku, tlak a teplotu, nikoli miliony let.

 

K -  dokladů o celosvětové potopě je tolik (OOF), že člověk žasne, že je vůbec možné tuto událost popírat!

 

G – neznám jeho názor, Telesto, Madzia: oceány vody přinesly na zem meteority, zkameněliny a masové hroby zkamenělin vznikaly postupně miliony let, uhlí vznikalo postupně prouhelňováním dřevité masy rostlin, názor na vznik ropy neznám. Právě velké množství zkamenělin ukazuje na dlouhý čas jejich shromažďování, protože by nebylo možné, aby jich najednou na světě tolik před potopou žilo, právě toto množství svědčí o evoluci.

 

Toto jsou jen některé z mých závažných důvodů, které mě vedou k přijetí biblického popisu původu naší země i života na ní, ani nemluvě o typu lásky k bližnímu, který ukázal Kristus a který nebyl nikým nikdy překonán co do intenzity i výsledného efektu. Moje zkušenost je, že z vyššího může vzniknout nižší, ale ne naopak. Tedy kdo život má, může ho dát, ale kdo ho nemá (mrtvá hmota), dát ho nemůže. Kdo vidí, může předat informaci o možnostech vidět (program, projekt zpracování světla), slepá hmota to nedokáže, protože tuto informaci nemá. Kdo má v srdci Krista, nese ovoce, které zbohacuje i druhé, láska podporuje život, nikoli darwinovský krvavý boj o přežití.

 

George ukazuje na svých názorech tragedii mnohých evolucionistů: my jsme vědci, a Boha ani nepopíráme ani nedokazujeme, tuto „filozofii“ přenecháváme kreacionistům. Jak naivní. Tak silnou víru, jakou má evoluční mozek, víru, že se bláto za miliony let přeměnilo na člověka, nemá ani lecjaký fanatik náboženské sekty. To je ovšem zcela marné Georgovi a jeho grupě říkat. Oni nejsou schopni skutečnou vědu, kterou dělají třeba ve své laboratoři, oddělit od své víry, kterou mají do minulosti. Tuto jednoduchou myšlenkovou operaci nejsou tito lidé schopni udělat – separovat fakta od jejich výkladu, oddělit kauzální jevy, pozorované (observable) v přírodní vědě dnes, nyní, od jejich neoprávněných extrapolací a interpretací do minulosti. Na Vás, Georgi, a na podobné nafoukané slepáky, se hodí následující citát, to si dejte červeně nad dveře Vaší pracovny:

 

„Vaše inteligence pouze zvyšuje riziko, že vaše omyly nebudou odhaleny včas.“ (Pavel Kosorin)

 

Asi nejzávažnější problémy kreačního pohledu jsou tyto: existence zla, které se velmi často jeví jako zcela nesmyslné, dlouho trvající a navíc ve velkých rozměrech (utrpení), dále existence orgánů a chemizmů pro zabíjení, lov a parazitismus či potravní vztahy (řetězce) a některé jiné dílčí nevyjasněné otázky, jako třeba váha atmosféry před potopou (tlak).

 

Zvážím-li  všechna „pro a proti“ a skutečnost, že vedle hmoty, energie, prostoru a času je dnes velmi důležitou vědeckou (ne náboženskou) veličinou pro vznik komplexních uspořádaných soustav i know-how, tedy myšlenková (intelektuální) schopnost tvořit informaci a program a použít je k realizaci složitých struktur, což evolucionista ze svých úvah o příčinách světa a jeho původu zcela neoprávněně a svévolně vyškrtl (jako příčiny nevědecké - sic), zvážíme-li dále, že minulost nelze dokazovat přírodovědecky (proto evoluční teorie nemůže být pozorovatelnou vědou), ale jen mozaikově, tedy pomocí argumentů z různých oblastí přírodovědy, osobní zkušenosti, nálezů, historické vědy, archeologie atd., převáží jednoznačně (v mém svědomí) ohromující očividná fakta (OOF) pro existenci Boha (Loga, Slova, duchovního programu, živé inteligentní bytosti na počátku všech hmotných struktur, včetně živých těl).

 

Poznámky ke stabilitě organizmů (bod 3 výše)

 

RNA-Based Origin of Life?

 

Stanley Miller a kolegové vydali zprávu o stabilitě nukleobází při vysokých teplotách (nad 100°C) a nízkých teplotách (0°C).  Při 100°Cje poločas rozpadu u RNA bází přibližně jeden rok pro adenin a guanin, 12 let pro uracil a 19 dní pro cytosin! V článku z jednání Národní akademie věd se dále píše: "Tudíž, pokud se vznik života odehrál velice rychle (méně jak 100 mil. let), docházíme k závěru, že za vysokých teplot vznik života mohl být možný, ale nemohl by zahrnovat adenin, uracil, guanin nebo cytosin." (Creation Matters 4/98)

 

Stability of Bacterial Populations

 

Basic to the orthodox evolutionary model is the belief that the population of an organism is constantly undergoing change due to mutations and pressures brought on by changes in the environment. Jerry Moore studied a pure culture of  Proteus mirabilis, a bacterial species belonging to the Enterobacteriaceae family of the Eubacteriales order, which he had isolated from a clinical source, in order to determine its stability or variability over a period of time under markedly different conditions. (35)

 

The organism was serially transferred onto 10 randomly-selected laboratory media and the cultures were held at temperatures ranging from 20-37C. for a period of three months. The conditions of culture and incubation were thus quite varied, yet remaining favorable enough at times for hundreds of bacterial generations to occur. After 62 serial transfers, 30 biochemical and antibiotic sensitivity characteristics had not changed from those initially observed, except for a minimal and variable response to Penicillin G. The variable response to the latter may have been due to cell wall damage from exposure of the bacteria to noxious components in the culture media rather than to exposure to Penicillin G.

 

Moore's experiment, although admittedly limited in scope and duration, does support a natural biologic stability. In his paper, Moore reviewed some examples in the scientific literature of tremendous biologic stability, including a study which indicated that a bacterium had retained its rigid biological characterization during the 150 years it has been subject to investigation. (web CRS – G. Gish)

 

DNA (from CRSQ 3/2003/str. 276) The Incredible Stability of Drosophila

 

 – článek je pěkný, ukazuje, jak je obtížně obhájit vědecky vývoj. Je to o článku z Nature – Eyre-Walker, 2002. Drosophila má 13600 genů. Bylo spočítáno, že 270 000 positivních mutací se událo, což je jedna každých 45 let, neboli jedna positivní mutace na každých 450 generací. Takže mezi dvěma druhy, Drosophila simulans a Drosophila yakuc došlo k oddělení před 6 miliony let.  Autor zde říká, že ho nezajímají evoluční počty, ale to, jak je z těchto čísel jasné, že tolik positivních mutací nepohnulo Drosophilu z její formy coby moucha, zůstává muškou. (nerozumím tomu, že za 45 let by mělo být jen 450 generací, dle mých znalostí spíše trojnásobek). Tedy stabilitu nenaruší ani mutace. Princip symetrické variace je odpovědný za zachování životních forem v rámci jejich vlastních druhů, bez ohledu na to, co mohou mutace způsobit. Je to způsobem, jakým jsou aminokyseliny kódovány. I když se mutace přihodí, obvykle povede k použití stejné aminokyseliny ve výsledném polypeptidu.  (Brown 1999 a 2001). Častěji mutace vyústí v nahrazení jedné aminokyseliny velmi podobnou aminokyselinou ve stejné skupině. Nejméně ze všeho způsobí mutace nahrazení jedné aminokyseliny jinou z úplně jiné skupiny. Normálně jsou však takové širší mutace vráceny ke svému původnímu kódování reparačním systémem organizmu, i když několik málo může zůstat. Toto vše je část toho, říká autor (Colin Brown), co nazývám symetrickou variací a je to jistě hlavní způsob jak Stvořitel zachovává jak stabilitu tak i flexibilitu svých stvořených druhů.  Následuje příklad na mRNA a kodonech. Dále říká: V jedné práci, kde UV záření bylo použito na aktivní gen v myši, životní reparační systém obnovil 85% změn k původnímu stavu během 24 hodin (Anon, 1986, str. 33) Mutace se normálně nevyskytují v takovém měřítku a tudíž budeme očekávat, že během generací reparační systém bude ještě úspěšnější. Podpora tohoto může být viděna na dvou případech (zřejmě myslí to, co uvádí předtím na příkladu kodonů a jejich změn), z nichž oba ukazují, že v příbuzných životních formách hlavní mutační změny jsou takové, kde jedna aminokyselina se změní na jinou v rámci skupiny, do které ta první aminokyselina patří (Dolittle, 1985, str. 81; Graur, 1985, str. 55). A nakonec je třeba zmínit neuvěřitelné množství genetického potenciálu, které životní formy mají. V některých organizmech, jako třeba člověk, je tento genetický potenciál větší než počet atomů ve známém vesmíru (Ayala, 1978, str. 55) Přesto každá životní forma, díky symetrickým variacím a reparačním mechanizmům, zůstává ve svém druhu. P. K.

 

 

Zpět